ýSå langt ser det ut til å bli honningår, sier daglig leder Trond Gjessing i Norges Birøkterlag.Nå samler flittige bier sommerhonning, og fangsten lover svært godt så langt, forteller Gjessing. Årsproduksjonen av honning i Norge varierer mellom 1.000 og 3.000 tonn, og dersom den gode sommeren fortsetter kan det bli ny rekord, melder lokalavisen Raumnes på øvre Romerike.ýMen vi har ennå lyngtrekket i august igjen, som utgjør rundt halvparten av produksjonen. Lyngen ser veldig fin ut nå, men vi må ha godvær fram til etter blomstringen for å få full uttelling, forteller Gjessing.dag.hellesund@ntb.no