— Vi vil ikke etablere en regjering som er dømt til å mislykkes. Bondevik må velge side. Enten et samarbeid med oss, eller som støttespiller for en Ap-regjering der SVs makt er stor, sier sentrale høyrefolk.

Partene fra de tre partiene Høyre, KrF og Venstre har i fire dager sittet sammen bak tette dører på Stortinget.

Gir bort statsministeren

Kilder med god kjennskap til sonderingen opplyser at partene er kommet langt, men at vanskelige kjernesaker fortsatt gjenstår. Skatt, avgifter, forholdet til EU og bistand er noen av disse problemområdene. Høyre skal etter sigende stå hardt på for å få til økt handel med fattige land, mot å støtte påplussing på bistandsbudsjettet.

— Lykkes vi, er jeg sikker på at vi får en regjering som kommer til å få viktige ting til når det gjelder modernisering av offentlig sektor, forenkling av byråkratiet og sterkere satsing på skole og familie, blir BT fortalt. De tre partiene har ikke avklart hvordan en eventuell ny regjering skal se ut. KrF og Venstre må velge enten å ha et flertall av ministrene i en regjering, eller å la Bondevik bli statsminister.

— Det må bli vanskelig for KrF å si nei til et samarbeid med Høyre, der de kunne fått igjennom viktige ting på sine kjerneområder og samtidig sittet med statsministeren, sier en kilde. Stoltenberg kan bli sittende Jan Petersen har i hele valgkampen sagt at partiet ikke har noen plan B. Dette synet bekreftes nå av stadige flere.

— Alt avhenger av hva KrF gjør. Vi må ha støtte fra KrF for å danne regjering, og da er det naturlig at partiet er med i regjeringen, sier en kilde. Ender sonderingen opp som resultatløs, betyr det at Jens Stoltenberg kan bli sittende. Det vil i så fall by på store utfordringer for Stoltenberg. I Høyre og Frp er det ingen som har planer om å hjelpe en Ap-regjering gjennom vanskelige budsjettrunder denne høsten. Den oppgaven er det eventuelt KrF og SV som må ta. Stadig flere i stortingsmiljøet konkluderer med at KrF ikke er i den vinn-vinn-situasjon det så ut til etter valget. Et budsjettsamarbeid med Ap og SV er langt ifra uproblematisk.

Brobyggerrollen

Formelt sett er det Jan Petersen som leder sonderingen, men Kjell Magne Bondevik er vel så mye sjefen. Bak de lukkede dører er delegasjonen fra KrF og Venstre til sammen dobbelt så store som Høyre. Sentrumskameratene kjenner hverandre godt og er vant til å samarbeide. I mange diskusjoner møter Høyre dermed en samlet sentrumsblokk, selv om Venstre sies å spille en viktig brobyggerrolle.

— Jeg er glad Venstre er med i forhandlingene, sier en kilde i Høyre. Delegasjonene fra de tre partiene setter seg sammen igjen mandag. Først onsdag eller torsdag er det ventet at forhandlingene eventuelt kan begynne for alvor. Først må sonderingen avsluttes og KrF må eventuelt få klarsignal fra sine partiorgan til å gå videre.