• Er SV like bleike i regjeringsforhandlingene som i valgkampen, vil partiet være ute av norsk politikk om fire år, hevder generalsekretæren i WWF-Norge.

— SV bommet fullstendig på velgerne sine ved å være så vage og veike i miljøsaker i valgkampen, hevder WWF-generalsekretær Rasmus Hansson overfor BT.

Mens Ap har LO pustende i nakken før regjeringsforhandlingene på Soria Moria og Sp føler presset fra grunneierinteressene, gjør miljøbevegelsen det klart at SVs miljøtroverdighet står og faller på hva de får utrettet i den kommende Stoltenberg-regjeringen. Fallhøyden er stor, er omkvedet.

— Det er i miljøpolitikken hovedskillelinjen mellom de tre rød-grønne partiene går. På nesten alle andre politikkområder er det åpen dør mellom SV, Ap og Sp, sier Rasmus Hansson.

De to nøttene

Oljeboring i Barentshavet og bygging av gasskraftverk er to av sakene som splitter de tre partiene.

— Vårt forslag til kompromiss er at det blir petroleumsfrie soner utenfor Lofoten, Vesterålen, på Tromsøflaket, i kystnære områder utenfor Finnmark og rundt Bjørnøya. Senterpartiet har gått langt i å støtte dette, og vi forventer at de sammen med SV klarer å mobilisere ansvarlige krefter i Ap til å gå for denne løsningen, sier Hansson.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, forventer at de tre partiene finner en utslippsfri løsning på striden rundt bygging av gasskraftverk.

— Vi krever at Naturkraft installerer CO2-rensing på gasskraftverkene det alt er gitt konsesjon til, slik at disse prosjektene er utslippsfrie fra dag én. Her må staten eventuelt bidra økonomisk for å få løsningen på plass, sier Haltbrekken.

Fnyser av vernepause

Både Naturvernforbundet og WWF-Norge satser på at Senterpartiet i forhandlingene gir opp kravet om vernepause.

— Vi kan ikke ha vernepause når Stortinget har vedtatt at utryddingen av biologisk mangfold i norsk natur skal stanse innen 2010, sier Haltbrekken.

— Sp er skumle sett fra et miljøperspektiv. Det ser stygt ut for å nå målet om stopp i utryddingen av arter hvis Sp skulle få viljen sin, fastslår Rasmus Hansson.

Den nye rød-grønne regjeringen får Norges Kyoto-forpliktelser om kutt i klimagassutslippene rett i fanget mot slutten av den neste fireårsperioden.

— Det blir en kjempeutfordring. Her må den nye regjeringen gjøre en kraftinnsats, ikke minst innenfor samferdselssektoren, sier Haltbrekken. Naturvernforbundet krever at innføring av en klimaavgift som merkes i flytrafikken og storstilt satsing på vannbåren varme fremfor strøm til oppvarming.