Valgkampens første store politiske duell, som gikk av stabelen i Bergen tidligere i kveld, ble en kamp på Høyres banehalvdel, ettersom skatt og avgifter ble eneste tema. Men Stoltenberg klarte seg godt på bortebane.Flest poeng tok Stoltenberg da han demonstrerte virkningen av Høyres sykelønnskutt. Høyre vil frata oss lønn første sykedag og halvere lønnen de to neste. Beskjeden skattelette Statsministeren hadde finlest Høyres forslag til statsbudsjett, der det sto svart på hvitt at en person med 275.000 kroner i inntekt ville få beskjedne 420 kroner i skattelette med Høyres opplegg.Med dette utgangspunktet gjøv statsministeren løs på sitt kronargument:ý Med bare tre dagers sykefravær ville denne arbeidstakeren tape 2200 kroner i inntekt. Skatteletten ville være oppspist før lunsj første dagen, triumferte Stoltenberg.Gang på gang prøvde Stoltenberg å få Petersen til å kommentere regnestykket sitt. Men Petersen nektet å svelge Stoltenbergs versjon.ý Dette blir feil uten at vi også tar hensyn til avgiftene, sa Petersen og påsto at en familie med samlet inntekt på 350.000 kroner ville tjent 7000 kroner på Høyres opplegg.Debatten på Ricks samlet oppunder 400 tilhørere. Allerede tre kvarter før start var salen smekk full. Mest Høyre og Ap-folk, men også et 50-talls pressefolk kom for å overvære det første møtet mellom valgets to hovedpersoner. Moms på brannslokking Det var høy temperatur og hyppige bifalls— og mishagsytringer fra publikum under den timelange duellen mellom de to partilederne på nattklubb- og revyscenen Ricks.Petersen sa at han det siste året har reist svært mye rundt i hele Norge. Under et besøk i Meland kommune i Hordaland fikk han høre at kommunen ønsket å kjøpe tjenester fra brannvesenet i en nabokommune. Men det måtte de slutte med da momsreformen førte til at det ble lagt 24 prosent moms på denne tjeneste.-Hvordan i alle dager kom dere på ideen om å legge moms på brann, sa Jan Petersen. Skatteletter Stoltenberg sa at det ikke er mulig å gjennomføre Høyres løfter om 40 milliarder i skattelette uten at det går ut over velferdsordningene i samfunnet.-Høyres skatteløfter vil gi store gevinster for folk med store formuer og store aksjeinntekter og vil gi store tap for folk med lave inntekter, sa Stoltenberg.Petersen sa at Høyre har full dekning for sine skatteløfter og nevnte økt økonomisk vekst, innsparinger på offentlig virksomhet, bruk av deler av avkastningen fra oljefondet og omdisponering av overføringer på de årlige statsbudsjettene som fire kilder til å dekke skattelettene. Verdiskapning Petersen gikk hardt ut mot Stoltenberg på det han mente var en unnfallende holdning fra statsministerens side når det gjelder verdiskapning og det å skape gode kår for nyskaperne.-Det budskap regjeringen sender til nyskaperne, er at de bør komme seg ut av landet og finne et bedre sted å realisere sine ideer. Velferd skapes i vanlige folks hverdag. og ikke bare på offentlige kontorer. Det virker som regjeringen ser på hver krone i skattelette som en tapt krone. Jeg tror at vanlige folk er bedre til å forvalte sine kroner enn det Stoltenberg og hans statsråder tror de er i stand til, sa Petersen.-Jeg har holdt gripende gode foredrag om verdiskapning, sa Stoltenberg. Men det å skape henger sammen med det å dele. Jo bedre vi blir å dele, jo bedre blir vi å skape. Det er når mange mennesker får høyere utdanning at skaperkraften får utfolde seg, sa statsminister Jens Stoltenberg.