Ferske tall som Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) har fått inn fra landets kjøpesentre, viser at omsetningen siste uke før jul økte med 17 prosent sammenlignet med samme uke året før. Det innebærer at julehandelen totalt økte enda litt mer enn det HSH anslo i november.

Julehandelsrapporten, som er utarbeidet av Kvarud Analyse for HSH, viser at omsetningen i uke 51 var nesten 30 prosent høyere enn i uke 50. Den siste helgen før jul – lørdag 22. og søndag 23. – handlet vi for cirka 5,6 milliarder kroner.

– Økningen i julehandelen i kjøpesentrene er på 8,5 prosent. Ut fra dette tallet har vi beregnet at den veksten i årets totale julehandel lå på rundt 8 prosent, opplyser informasjonssjef Jarle Hammerstad i HSH til NTB.

Hammerstad kan ikke se noen vesentlig endring i handlemønsteret sammenlignet med prioriteringene de par siste år:

– Nei, det er relativt stabilt. De seneste årene har elektronikkvarer ligget på toppen av popularitetsbarometeret, og det ser også ut til å ha vært tilfellet nå. Men vi øyner en komet denne gangen – sportsbransjen, som kan vise til veldig gode tall, sier han.