– Familien tar dommen til etterretning, men har ingen mening om straffenivået. For familien er det ikke viktig om de dømte får korte eller lange straffer, så lenge de må stå til ansvar for det de har gjort, sier bistandsadvokat Ørjan Berven til NTB.

– Har det vært en tung dag for familien?

– Jeg vil heller si at det har vært en dag med en viss spenning, ikke minst i forhold til hvordan retten måtte vurdere bevisene som er lagt fram. Denne dagen får ingen konsekvenser for Klungland-familien, det er de tiltalte og deres pårørende som har det vanskeligst i dag, sier Berven.

Han legger til at Klunglands familie var forberedt på en ankebehandling i lagmannsretten og ekstrabelastningen som ligger i dette, ikke minst i forhold til den store medieoppmerksomheten.

– Samtidig vil jeg si at mediene i det store og hele har opptrådt veldig ryddig, sier Berven.

På spørsmål fra NTB sier bistandsadvokaten at dommen ikke var overraskende for ham personlig og at den framstår som meget grundig og velbegrunnet.