Avgjørelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen om å ikke behandle straffesaken mot Viggo Kristiansen på nytt var enstemmig.

Kommisjonen konkluderte med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til frifinnelse.

Oslo tingrett

Lederen for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Helen Sæter, opplyser til Agderposten at de mottok stevningen mandag 3. januar.

— Stevningen forutsettes å være inngitt til Oslo tingrett, som formelt sender den til kommisjonen med et pålegg om og en frist for å inngi tilsvar. Kommisjonen overlater saken til Regjeringsadvokaten, som inngir tilsvaret på kommisjonens vegne, sier Sæter.

Det er Oslo tingrett som styrer den videre prosessen.

— Om Klomsæts påstand om at kommisjonens vedtak er ugyldig blir tatt til følge, vil kommisjonen behandle saken på nytt. Blir staten ved kommisjonen frifunnet i søksmålet, blir kommisjonens vedtak stående, sier Sæter.

21 års forvaring

Sigurd Klomsæt har tidligere sagt at avslaget på begjæringen om gjenopptakelse av saken har politiske overtoner.

— Det ville vært for belastende å innrømme at det er blitt begått feil overfor Viggo Kristiansen, sa Klomsæt til NTB.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for voldtekt og drap på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8). Drapene skjedde i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansens kamerat Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel i samme sak.