20.02 onsdag kveld markerer en millennium-matematisk kuriositet fordi tid og dato danner et sjeldent trippel-palindrom.

Et palindrom er et ord eller en tallrekke som er det samme lest begge veier: 20:02,20.02.2002. Dette kan altså leses forlengs og baklengs. Forrige gang fenomenet inntraff var en formiddag i november år 1111.

Neste gang tid og dato blir palindromisk igjen blir om 110 år. 12 minutter over 21 om kvelden 21. desember i år 2112 blir det slik: 21:12, 21.12.2112.

Der vil bli mange dato-år-palindromer i det 21. århundre, men bare i februar, den andre måneden «02» som passer med årsprefikset «20».