Det sier kilder som kjenner dokumentene.

Doktor Julie Gerberding, som er direktør for USAs Senter for sykdomskontroll, fortalte under en høring i Senatet tirsdag at klimaendringene ventes å få store helsemessige konsekvenser for amerikanerne.

Men det skriftlige referatet snakket mest om senterets forberedelser og svært lite om de helsemessige konsekvensene. Bare under spørrerunden beskrev hun noen av sykdommene som kan ventes.

Det var langt mer informasjon om konsekvensene i utkastet til vitnemålet som ble sendt til Det hvite hus på forhånd. Dokumentet ble redusert fra 14 til fire sider.

Blant bolkene som ble tatt ut av dokumentet, var opplysninger om hvor mange mennesker som ventes å kunne bli syke, og det vitenskapelige belegget for hvilke sykdommer som kan ventes som følge av høyere temperaturer og stigende havnivå.

Senator Barbara Boxer ber Bush-administrasjonen om straks å offentliggjøre den fullstendige rapporten fordi velgerne har rett til å vite alle fakta om de alvorlige trusler som klimaendringene utgjør.