— Bali og andre naturskjønne steder kan bli tapte paradiser dersom vi ikke klarer å bremse klimaendringene, sa lederen for FNs klimakonvensjon, nederlenderen Yvo de Boer, under åpningen av den to uker lange konferansen.

Les mer og diskutér: Klima - den nye religionen

Indonesias miljøvernminister Rachmat Witoelar, som er konferansens president, viste til at all rimelig vitenskapelig tvil om faren for menneskeskapte klimaendringer er borte, og at det nå er politikernes ansvar å følge opp.

Klimakonferansen på Bali samler utsendinger fra rundt 190 land. De skal prøve å bli enige om mandat og tidsplan for forhandlinger om en ny internasjonal klimaavtale som skal erstatte Kyotoavtalen når den utløper i 2012.

Målsettingen er å få en ny avtale på plass til klimakonferansen i København i 2009.

Se også: 20 års klimakamp - én grafikk |

Tiltak

Det er ventet at tiltak for å verne tropeskog blir et sentralt tema på konferansen. Avskoging står for 20 prosent av verdens CO2-utslipp. Stans i avskogingen blir framholdt som et av de billigste og mest effektive klimatiltakene.

Les mer og diskutér: Klimaskeptikernes triumf

Klimakonferansen skal også diskutere støtte til sårbare utviklingsland, for å gjøre dem bedre i stand til å møte klimaendringer som uansett kommer. Rike land har tidligere lovt å bidra til et tilpasningsfond for utviklingsland, men til nå har ikke pengene kommet på bordet.

Klimaproblemene er skapt av den rike verdens energiforbruk, men det er fattige utviklingsland som er mest sårbare for skadevirkningene.

  • Hva tror du kommer ut av Bali-konferansen?
REUTERS