Regjeringen hadde varslet en stortingsmelding om oppfølging av den internasjonale klimaavtalen i mai. I Stortingets muntlige spørretime onsdag sa miljøvernministeren først at meldingen vil bli lagt fram ved St. Hans-tider, deretter at den vil bli lagt fram i løpet av sommeren.

Usikkert -Det er stor usikkerhet om regjeringen tar klimaproblemene på alvor, og regjeringen har henvist all debatt om klimatiltak til meldingen. Når regjeringen har varslet at meldingen kommer i mai, og heller ikke har varslet at den blir utsatt, da må meldingen komme i morgen, sa KrF-representant Hilde Frafjord Johnson.

Arbeidspress -Jeg kan forsikre at regjeringen arbeider med sikte på å legge fram klimameldingen slik vi har lovet, i løpet av våren/sommeren, rundt St. Hans, sa Siri Bjerke.

Hun viste til at regjeringen la fram to andre stortingsmeldinger på miljøområdet 28. april, som Stortinget ikke har behandlet på grunn av det sterke arbeidspresset.

-Jeg kan ikke se at det for Stortinget gjør noen forskjell om klimameldingen blir lagt fram rundt St.Hans, sa hun.

Til dette sa Frafjord Johnson at det kan synes som om det er uenighet i regjeringen eller at den ikke helt tør å fremme denne meldingen. Hun ville vite hvilke tiltak regjeringen kommer med, og om Norge følger opp forpliktelsene uansett hva USA gjør.

Bush-en Venstres Gunnar Kvassheim fulgte opp med å karakterisere regjeringens håndtering av klimapolitikken som nølende og defensiv. Han ba regjeringen komme ut av "Bush-en" og bidra til at klimapolitikk blir et sentralt tema i valgkampen. Kvassheim antydet at klimameldingen er utsatt fordi omkostningene med klimatiltak blir så store på grunn av utslippene fra gasskraftverk.

-Klimapolitikken må ta utgangspunkt i tiltak i ulike sektorer, som transport, som oljesektoren, som energisektoren, og den må dreie seg om et samarbeid med andre land slik at tiltakene i Norge faktisk bidrar til å begrense klimautslippene, ikke ensidig ødelegge for norsk industri her hjemme. Det er et opplegg i tråd med dette regjeringen arbeider med, sa Siri Bjerke.NTB