Under FNs klimamøte i Kenya holdt Bjørnøy en tale som var klarert med regjeringen.

– Dette var Norges standpunkt i forhandlingene i Nairobi, sier Bjørnøy til Dagsavisen.

I talen sa hun blant annet:

«Vi må være i stand til å kutte utslippene i størrelsesorden 20 til 30 prosent i perioden 2020-2030, og igjen må de utviklede landene ta hovedansvaret. Norge er rede til å ta sin del av de nødvendige kuttene.»

I en kronikk få dager etter at hun kom hjem til Norge, utdypet hun sin tale:

«Jeg mener det er opplagt at »vår del” ikke kan være forholdsvis svakere enn det verden totalt skal ha. Derfor må vi planlegge for minst 50 prosent reduksjon innen 2050 og sette oss milepæler underveis på minst 20-30 prosent reduksjon innen 2020-2030”, skrev Bjørnøy.

Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom (NU) var til stede i Nairobi, og mener Bjørnøys tale ble tolket internasjonalt som at Norge skal kutte minst 20 prosent.

Falch, Knut