Kunde:

Statoil er en av mange klimakvotekunder i Europa. Thomas B. Egeland i Statoil forklarer hvorfor. VIDEO: Alice Bratshaug /Statoil filmarchive FOTO: Marit Hommedal / SCANPIX

Handel:

Hvordan shopper industrien klimakvoter? Markedsanalytiker Anette Gussiås i Bergen Energi forklarer. VIDEO: ALICE BRATSHAUG

CDM – prosjekt:

The Clean Development Mechanism (CDM) er Kyotoprotokollens mekanisme for utslippsreduserende prosjekter i u-land. Denne grisen i Mexico produserer klimakvoter. VIDEO: Tor Høvik/ Eystein Røssum