FNs klimarapport om virkningen av global oppvarming er nå godkjent av utsendinger og eksperter fra over 100 land.

Se våre klimasider | 20 miljøråd i hverdagen

– Rapporten går langt i å tallfeste og tydeliggjøre fremtidige klimeendringer. Det er sterk kost, sier Alice Gaustad, seksjonssjef i Statens forurensningstilsyn og utsending ved den norske klimadelegasjonen i Brussel.

Klimarapporten er basert på arbeidet til 2500 forskere fra mer enn 130 land. Det blir konstatert at den globale oppvarmingen vil føre til mer bresmelting, endringer i nedbørsmengde, kraftigere stormer, mer tørke og flom.

– Vi får bekreftet det vi visste fra før: At klimaendringen er menneskeskapte og at det er de fattigste landene som rammest hardest, sier Gaustad.

Ifølge Gaustand står man overfor to hovedutfordringer i fremtiden.

– For det første må vi globalt forsøke å forhindre at de verste spådommene slår til. For det andre må vi hjelpe de fattige landene til å takle de konsekvensene av klimaendringene som ikke kan unngås, sier hun.

I Brussel var det en lang tautrekking mellom stormaktene om hvordan innholdet i andre delrapport skulle formuleres, og offentliggjøringen ble forsinket på grunn av innvendinger fra USA, Kina, Russland og Saudi-Arabia.

Selv om prosessen har vært svært tidkrevende, har ikke Gaustad inntrykk av at det har vært et politisk spill for å trenere prosessen.

– Rapporten er kraftig kost. FN-systemet er veldig demokratisk, og det er naturlig at de politiske utsendingene har stort behov for å stille spørsmål til hvor sikre forskerne er på konklusjonene. Da vil det gjerne ta lang tid, sier hun.

Rajendra Pachauri, leder for FNs klimapanel, under dagens pressekonferanse i Brussel.
FRANCOIS LENOIR