Akkurat nå, litt før klokken 13, er det i beste fall usikkert om det kommer et sluttdokument med noe innhold i det hele tatt.

Men i dag avsluttes konferansen, uansett hva som skjer.

Forhandlinger mellom Europa og USA til langt utover natten var resultatløse, forteller Norges forhandlingsleder, avdelingsdirektør Harald Dovland, til bt.no.

Det handler fremdeles om hvorvidt partene på klimakonferansen skal møtes til seminarer i 2005 for å snakke om klimautfordringene etter at Kyoto-avtalen opphører i 2012.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide fortalte BT for noen minutter siden at han hadde et møte med miljøvernministrene fra EU tidlig i formiddag.

— Der ble det servert champagne, uten man hadde grunn til det, som det ble sagt. Det var pessimisme og mismot som rådet grunnen. Men latteren kom frem da jeg gjorde oppmerksom på at jeg som den eneste ikke hadde fått champagneglass, og spurte om de syntes jeg for ung til å drikke champagne, forteller Knut Arild Hareide.

Samlet Europa

Ifølge Hareide danner hele Europa nå en samlet blokk sammen med Canada og New Zealand i synet på at seminarer neste år må handle ikke bare om tilpasning til klimaendringene og blikk tilbake på det som har skjedd, men også, ja først og fremst, om utfordringene som ligger foran. Og her er det at USA blokkerer sammen med bl.a. Saudi-Arabia.

Pieter van Geel, Nederlands miljøvernminister, representerer et samlet EU, og et samlet Europa, medregnet Norge, når han understreker at de vil være fleksible og stille på seminarer med et åpent sinn.

— Men det finnes grenser for hvor fleksible vi kan være. Absolutt alle land som deltar på denne konferansen har gjort en eller annen erfaring med oppvarming av klimaet. Alt viser at vi er nødt til å gjøre noe med problemet, sier van Geel.

Må arbeide med fremtiden

EU-kommissær for miljø, grekeren Stavros Dimas, sier det slik:

— Det er klart at vi må tilpasse oss klimaendringene. Og vi er enige i alle forslag i den retning. Vi vil også ta særlige hensyn til de aller fattigste landene. Men vi må også arbeide med de spørsmålene som berører fremtiden.

<b>BEKYMRET:</b> Miljøvernminister Knut Arild Hareide.<br/> FOTO: JOHN LINDEBOTTEN