DA ILLSINTE AFRIKANSKE delegater tirsdag kveld marsjerte og protesterte inne på toppmøtesenteret i København, var det enda et bevis på den avgrunn som splitter u-land og den rike verden i klimaforhandlingene. Den utløsende faktoren bak spontanaksjonen var et høyst foreløpig forhandlingsutkast fra dansk side. Det 13 sider lange hemmelige dokumentet ble spredd til forhandlere fra noen nøkkelnasjoner. Det gikk ikke lang tid før utkastet var lekket og innholdet avslørt i den britiske avisen The Guardian. Dokumentet tar til orde for at også u-landene må forplikte seg til bindende utslippskutt, noe de slipper under dagens Kyoto-protokoll. Det gjør ikke saken bedre for de fattigste landene at avtaleutkastet vil fjerne den nåværende inndelingen i i-land og u-land, og heller ha en ny differensiering som skiller rike u-land fra fattige u-land.

— SPLITT OG HERSK-TAKTIKK, hevder lederne for G77-gruppen av utviklingsland, som i virkeligheten består av 132 utviklingsland pluss Kina. Disse landene hevder at det danske forhandlingsfremstøtet bryter med prinsippene for hvordan en ny klimaavtale skal fremforhandles. De frykter FN blir parkert på et sidespor, og at prosessen styres av en gruppe spesielt innvidde aktører, der vertskapet Danmark har sluppet USA og noen få andre rike og innflytelsesrike land inn i varmen. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen får da også unngjelde av formannen for G77- gruppen, Lumumba Stanislaus Di-Aping (bildet) fra Sudan. Han anklager Danmark for å svikte i rollen som nøytralt vertskap. - Man skal lytte til alle land i verden. Det er dette demokratiet handler om. Det er svært problematisk at det pågår en prosess ved siden av den offisielle prosessen som ledes av FN, sier G77-formannen.

STØYEN RUNDT innholdet i det lekkede dokumentet førte til hektisk aktivitet der FNs klimasjef Yvo de Boer, Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen og Norges forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm, alle gikk ut og forsøkte å avdramatiserte dokumentet og dets betydning. Bjurstrøm sa på en pressekonferanse i går at «Norge er et av landene som har vært heldige og blitt konsultert av Danmark». Hun ville ikke kommentere innholdet, bortsett fra å konstatere at dokumentet hun hadde sett åpenbart ikke var tilfredsstillende for noen parter. - Jeg går ikke god for måten akkurat dette er gjort på. Men det er helt legitimt for det danske presidentskapet å legge frem et arbeidsdokument som undersøker ulike muligheter, sa Bjurstrøm. Ellers skrøt den vordende rød-grønne arbeidsministeren over den danske innsatsen for å hale i land en ny klimaavtale i København. - Det er urettferdig om de blir sittende igjen med svarteper på grunn av dette, sa Bjurstrøm. Observatører synes heller ikke det er overraskende at vertsnasjonen sonderer terrenget i forhandlingskulissene. Tabben var at Danmark bare innlemmet et fåtall rike og mektige nasjoner i den indre kretsen. Sånt er bare egnet til å forsterke den dype mistilliten mellom nord og sør som lenge har preget klimaforhandlingene.

DANSKENES FØRSTE prøveballong ble skutt ned av Kina, India og andre u-land straks den ble oppdaget. Vertene har fått en lærepenge og vil ventelig opptre mer elegant i det taktiske og strategiske spillet som er påkrevd for å oppnå en slags enighet i København. For klimatoppmøtets del, kan det også være like greit at utluftingen av oppmagasinerte frustrasjoner får fritt utløp før København-møtet går inn i den avgjørende fasen.