Miljø— og utviklingsminister Erik Solheim (SV) gleder seg over utviklingen.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå gjelder 2006, og er beregnet i samarbeid med Statens forurensningstilsyn.

De samlede utslippene var 53,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er omtrent på nivå med utslippene i 2000.

Først og fremst skyldes nedgangen lavere aktivitet i prosessindustrien og olje- og gassektoren.

– Utslippstallene for 2007 offentliggjøres først i mai, men vi er forberedt på at de store CO2-utslippene fra StatoilHydros anlegg på Melkøya kan ha ført til ny vekst i de samlede norske utslippene av klimagasser, sier Erik Solheim i en kommentar.

Er Norge på rett vei? Diskutér saken her.

HÅVARD BJELLAND