De deler dermed hovedkonklusjonen til FNs klimapanel (IPCC) som fastslår at det er «meget sannsynlig» at klimaendringene er menneskeskapte.

Det er magasinet Miljøjournalen som offentliggjør resultatene i utgaven som utkommer i dag.

74 forskere ved landets fremste klimaforskningsinstitusjoner har svart, deriblant Bjerknes senter for klimaforskning og Havforskningsinstituttet i Bergen.

– Denne undersøkelsen legger død påstanden om at det er store meningsforskjeller blant forskerne. Slik er det rett og slett ikke, sier Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt i en kommentar.

Fremskrittspartiet og flere såkalte klimaskeptikere har den siste tiden blåst liv i debatten om hvorvidt global oppvarming faktisk er menneskeskapt. Ifølge flere forskere er det grunnlag for å stille spørsmål ved konklusjonen til IPCC.

Representanter for de store forskningsinstitusjonene hevder de aller fleste skeptikerne ikke er eksperter på klima, men oftest på andre fagområder.

En av skeptikerne som besvarte undersøkelsen, forsker Ole Anders Nøst ved Norsk Polarinstitutt, tror det er naturlige svingninger som vil påvirke klimaet mest dette århundret. Han synes det er vanskelig å stå fem med et annet syn enn majoriteten i dagens opphetede debatt.

Professor Cecilie Mauritzen ved Meteorologisk institutt er positivt overrasket over den massive forskermajoriteten som stiller seg bak FNs klimapanel. Hun kommenterer den pågående skeptikerdebatten slik:

– Den debatten er så «far out» at jeg tror folk gjennomskuer den, sier Mauritzen til Miljøjournalen.

En tredel av klimaforskerne som hadde muligheten til å svare, deltok i undersøkelsen.