Mer enn 200 av verdens fremste klimaforskere har i et opprop i dag oppfordret FNs klimakonferanse på Bali til å handle umiddelbart for å bremse klimaendringene.

– Skal de ta forskningsrapportene på alvor, må det handles raskt. Det er det vi vil understreke. Jeg tror det er viktig at forskerne som har innsikt i problemet også sier ifra om hvor kraftige tiltak som trengs for å unngå omfattende, og i verste fall uopprettelige klimaendringer, sier professor Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning og en av forfatterne av FNs klimapanels hovedrapport.

Trenger tøffe kutt i utslippene

Han er blant de rundt ti norske forskerne som har underskrevet oppropet sammen med kolleger fra hele verden. De fleste har selv bidratt til FNs klimapanels arbeid.

Forskerne understreker hvor viktig det er med tøffe kutt i klimagassutslippene.

– Vi ønsker å tydeliggjøre hva som trengs av utslippsredkusjoner for å nå de målene EU og Norge har satt, og Bali-forhandlingene er selvsagt den beste anledningen til å ta opp dette, fortsetter Jansen.

Blander seg ikke i politikken

Forskerne maner verdens regjeringer til å redusere utslipp «med minst 50 prosent under deres 1990-nivå innen år 2050». Professoren understreker at forskerne ikke går inn i den politiske debatten. De nevner ikke mulige politiske eller teknologiske løsninger, men oppsummerer kun omfanget av problemet.

Fra Norges side er det først og fremst forskere fra Bjerknessenteret i Bergen og klimaforskningsmiljøene i Oslo som har skrevet under oppropet.

– Det er de miljøene som har vært med på å skrive FNs klimarapport, sier Jansen, som håper de 180 landene som deltar i klimatoppmøtet på Bali blir enige om prosessen som er ment å føre til en forpliktende klimaavtale i 2009.

SIER IFRA: - Jeg tror det er viktig at forskerne som har innsikt i problemet også sier ifra om hvor kraftige tiltak som trengs, sier professor Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.
Bergens Tidende