Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) tok til orde for kraftige kutt i utslipp av klimagasser globalt i sitt innlegg på FNs klimakonferanse i Nairobi.

Men generalsekretær Rasmus Hansson i WWF-Norge er opprørt over Bjørnøys krav om at verden må kutte sine klimagassutslipp med 20-30 prosent innen 2020, uten å love at Norge selv vil gjøre nettopp det.

– Hun sa at Norge skal ta «sin del» av dette. Hennes innlegg ble akkurat det vi ikke trengte, nemlig enda en minister som sier at «dette er kjempeproblem, men jeg vil ikke forplikte meg», sier Hansson til NTB.

Han viser til at Norge kunne spilt en avgjørende rolle ved å gå foran og love konkrete utslippsreduksjoner innen en gitt tidsfrist.

– De landene som har mest penger og minst problemer, må ta dette ansvaret først. Norge er et slikt land, sier Hansson.

Forventer endring Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken forventer at talen som Bjørnøy holdt onsdag, blir et skille i norsk klimapolitikk. Han synes ikke regjeringens politikk det siste året står i stil med statsrådens løfter i Nairobi.

– Det har ikke vært noen ny offensiv klimapolitikk å spore så langt, men derfor har jeg forventninger om at regjeringen vil føre en mer offensiv klimapolitikk etter det hun sa her i Nairobi, sier Haltbrekken til NTB.

– Hun sa at Norge er beredt til å ta sin del. Da forventer jeg at det følges opp i form av konkrete reduksjoner, også i Norge.

Økte utslipp De rødgrønne regjeringspartiene har heller ikke imponert Natur og Ungdoms leder Bård Lahn.

– Så langt er dommen at de har lagt til rette for økt klimaforurensing og brukt alle muligheter til å øke klimagassutslippene. Det er enormt skuffende, sier han til NTB.

– Mongstad-kraftverket skal stå og forurense i alle de årene Kyotoavtalen gjelder. Denne regjeringen har, som alle andre tidligere regjeringer, lagt til rette for økte utslipp.

Klimaforkjemperne er oppgitt over at så å si alle på konferansen er enige om alvoret i trusselen, men at ingen ønsker å forplikte seg til å gjøre noe konkret.

– Klimaet endrer seg dramatisk raskere enn fremgangen ved disse forhandlingene, sier Haltbrekken.

Trass i hard kritikk får Norge ros fra miljøaktivistene for å ha spilt en konstruktiv rolle under forhandlingene og kommet med ambisiøse utspill i forhold til fremtidige utslippskutt.

Ny klimapolitikk

Miljøvernminister Helen Bjørnøy sier regjeringen er i gang med å utforme en ny klimapolitikk.

– Regjeringen har tatt de første skrittene gjennom budsjettet for 2007, blant annet gjennom en sterkere miljøprofil på avgiftssiden, sier hun til NTB.

Hun nevner også satsingen på CO2-håndtering, utarbeiding av sektorvise klimahandlingsplaner i 2007 og oppfølging av lavutslippsutvalgets anbefalinger som eksempler på regjeringens miljøsatsing.

Bård Lahn i Natur og Ungdom mener regjeringen hittil har skuslet bort mulighetene til å gjøre noe konkret med klimapolitikken.

– Foreløpig vet vi ikke om de sektorvise klimahandlingsplanene bare blir verdiløse papirer som havner i en skuff, eller om det kommer noe konkret ut av dem, sier han. (©NTB)