JAN STEDJEjan.stedje@bt.no

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) har derfor satt i gang beregninger for å finne klimaendringenes innvirkning på kraftsektoren. Målet er å komme frem til de nye tallene for sannsynlig årlig strømproduksjon i et "normalt" vannår i Norge. Tallene vil etter det Bergens Tidende erfarer foreligge før påske.

Klimaendringene Utgangspunktet for NVE-beregningene er at klimaendringene gir mer regn og mildere vær, noe som gir både høyere produksjon i vannkraftverkene og lavere forbruk av strøm i Norge. Og kraftbransjen fikk i 2000 bokstavelig talt en kraftig forsmak på hva man har i vente. Kraftproduksjonen i fjor slo alle tidligere rekorder med sine 142 milliarder kWh, eller nær 17 prosent over kraftproduksjonen i Norge i 1999.Enda mer dramatisk høye blir 2000-tallene når kraftproduksjonen i fjor sammenliknes med det som kalles "et normalår". I fjor endte produksjonen hele 28 milliarder kWh over det "normale", eller tilsvarende 60 Alta-verk produksjon av elektrisk kraft over det de norske vannkraftverkene egentlig skal kunne levere av strøm til norske forbrukere i løpet av et år.

BKK advarer Den vestlandske kraftgiganten BKK har allerede økt sine anslag for sannsynlig fremtidig kraftproduksjon i sine kraftverk på Vestlandet.I siste nummer av fagbladet Energi kommer, med klimaendringer og miljø som bakgrunn, BKK-direktør Rikard Solheim med advarsler mot bygging av gasskraft:-Vi har ikke et energiproblem (ingen kraftmangel red.anm.) i Norge, sier Solheim.