– Det er ikke sikkert det blir nye forhandlinger. Vi har stilt krav som regjeringen må svare positivt på. Vi vil ikke forhandle bare om ord. Dersom regjeringspartiene sier nei til å forhandle om tall, er det ikke mer å snakke om, sier Venstres parlamentariske leder Lars Sponheim til NTB.

Han vet ikke om opposisjonen vil få noe svar allerede mandag, og han er slett ikke sikker på at partene vil bli enige om en forhandlingsløsning før jul.

Stort press

Det er press på begge parter om å bli enige om en klimapolitikk som er forutsigbar og som vil overleve et eventuelt regjeringsskifte høsten 2009.

Presset er imidlertid størst på regjeringspartiene som «alle» vet ikke er på linje i klimapolitikken. Opposisjonen er sikker på at den hadde blitt enig med Sosialistisk Venstreparti «over en kopp kaffe». Både Høyre, KrF og Venstre betrakter statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet som proppen i systemet.

For Sosialistisk Venstreparti, som ønsker å stå fram som miljøpartiet fremfor andre, vil det være et alvorlig skudd for baugen dersom det ikke skulle bli forlik. Hvordan partiet skal forsvare at både KrF, Høyre og Venstre ønsker å gå lenger enn regjeringen i å begrense utslippet av klimagasser i Norge, blir ikke lett å forklare.

– Må ha konkrete tiltak

– Presset mot Ap for at statsministeren skal bidra med noe, er nok størst fra SV og Sp. Grovt sett kan vi si at Stoltenberg mener at kjøp og salg av CO2-kvoter og CO2-prising er tilstrekkelig på hjemmebane, mens de fleste mener det må komme noe i tillegg. Vi vil ha konkrete og målrettede virkemidler på de ulike sektorene for å redusere utslippene, sier Lars Sponheim.

– Det er grunn til å tro at både SV og Sp er enige med oss i dette. Det vil være en katastrofe for SV dersom det ikke blir en forhandlingsløsning, men jeg er ikke sikker på at det vil skje før jul, legger venstrelederen til.

Regjeringen har flertall

Det er regjeringens klimamelding som er utgangspunkt for forhandlingene.

Regjeringen kan være trygg på at det blir flertall for forslagene i meldingen selv om det ikke blir forlik.

H, V og KrF forsikrer at de vil stå sammen om sine 61 fellesforslag dersom det ikke blir noen enighet. Fremskrittspartiet, som ikke er invitert til forhandlingene, vil fremme sine egne forslag.