Ingen av storbyene i landet har valgt et strengere klimamål enn Bergen. 30 prosents reduksjon av de samlede klimagassutslippene fra 1991 til 2005, er politikernes visjon. Videre skal utslippene av CO2 reduseres med 20 prosent i samme perioden.

Men i perioden fra 1991 til 2000 var nedgangen i det totale utslippet av klimagasser i Bergen bare 1 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte i går.

Bergen står derfor overfor en formidabel utfordring når det gjelder å oppnå egne klimamålsettinger i løpet av de neste par årene.

Det er utslippene fra veitrafikken som er det største problemet i kommunen, med 15 prosent økning fra 1991 til 2000. På plussiden kan Bergen notere 21 prosent nedgang i metanutslipp fra avfallsdeponier.

I forhold til egne klimamålsettinger, kommer Oslo og Stavanger langt bedre ut enn Bergen og Trondheim i klimagass-sammenligningen.

Norge har i Kyoto-protokollen forpliktet seg til at utslippene av klimagasser ikke skal øke med mer enn 1 prosent fra 1990 til 2010.

SSB-undersøkelsen viser for øvrig at klimagassutslippene per innbygger er lavere i storbyene enn på landsbygden. I de fire største byene er de tre tonn per innbygger, mens gjennomsnittet for fastlands-Norge er 8,5 tonn.

SSB forklarer forskjellene med at folk til daglig bruker bilene sine mindre i byen enn de fleste andre steder.