Det viser oppdaterte beregninger som i går ble lagt frem på klimakonferansen i New Delhi. Ifølge oversikten fra UNEP/Grid-Arendal vil bare syv land innfri klimaavtalens mål uten ytterligere utslippstiltak, deriblant Danmark, Russland og Italia.

— Oversikten viser at de fleste industrilandene må sette i verk en langt mer offensiv klimapolitikk dersom de skal nå Kyoto-målene. Innen 2005 skal man ifølge avtalen ha vist betydelig fremgang og det krever en betydelig innsats på hjemmebane. Så langt har innsatsen i 21 industriland vært for dårlig, sier Svein Tveitdal, direktør i UNEP/Grid-Arendal. Han følger FN-konferansen i New Delhi, der nettopp fremdriften for Kyoto-avtalen er hovedtema på klimakonvensjonens åttende partmøte.

Kan kollapse

Tveitdal sier til BT at det er enighet på konferansen om at man må komme i gang med både utslippsreduksjoner og strategier for tilpasning til klimaendringen som nå kommer.

Men den såkalte Delhi-deklarasjonen, som klimamøtet skal munne ut, står i fare for å bli blottet for forpliktende innhold og i verste fall blir det ingen slutterklæring.

— Det skorter på vilje til å gjennomføre forpliktende vedtak, konkluderer Tveitdal.

Norge ratifiserte Kyoto-protokollen i juni. CO2-utslippene har imidlertid økt så kraftig de siste årene at omfattende tiltak er påkrevd hvis vi skal klare Kyoto-målet. Norge kan øke utslippene med én prosent fra 1990-nivå og frem til 2008-2012. De siste tallene viser at utslippene har økt med åtte prosent siden 1990.

Svein Tveitdal gir miljøvernminister Børge Brende ros for å ha tatt tak i problemet. - Nå håper jeg han får Norge over i gruppen av land som vil klare å nå Kyoto-målsettingen. Brendes innlegg her i New Delhi viser i hvert fall at regjeringen er innstilt på å kjempe for et mer forpliktende sluttdokument enn det som trolig blir utfallet av denne konferansen, sier Tveitdal.

Brende gir også uttrykk for utålmodighet. - Vi ønsker å oppnå en sterk deklarasjon fra New Delhi som også markerer starten på en prosess rettet mot forpliktende tiltak etter 2012, sier han i en uttalelse.

Fossil-pris til vertskapet

Brende vil at erklæringen skal kreve snarlig ratifisering av Kyoto-protokollen. Han fremhever også behovet for å øke andelen fornybar energi for å nå klimamålet.

Vertsnasjonen India blir kritisert for å ha laget et innholdsløst utkast til slutterklæring, og fikk onsdag den lite ærerike prisen «Fossil of the Day Award». Prisen deles ut av en sammenslutning av internasjonale miljøorganisasjoner. Betegnende nok er det bare USA som er tilfreds med utkastet.

Kyoto-protokollen krever utslippsforpliktelser kun for industrilandene, de såkalte Annex I-landene.

I forkant av verdenstoppmøtet i Johannesburg i august, ratifiserte en rekke av disse landene protokollen. I praksis er det nå bare Russlands endelige godkjenning som mangler for at protokollen skal kunne tre i kraft. Tidligere har det vært meldt at Russland trolig ratifiserer protokollen innen sommeren 2003. Under forhandlingene i New Delhi er det imidlertid kommet signaler om at det kan gå langt utpå høsten neste år før det skjer. Årsaken er en omstendelig godkjenningsprosess i Russland. Landet står for 17,4 prosent av I-landenes klimagassutslipp.