I forbindelse med etterforskningen av barnedrapene ble det "sølt" blod på en bukse som deretter ble vasket i vaskemaskin. Etter vasken var det ikke mulig å gjøre analyser som kan vise hvem sitt blod som ble "sølt".

Rettsmedisinsk Institutt har heller ikke klart å finne elementer som gjør det mulig å gjennomføre DNA-analyser på de mange knivene som er funnet eller beslaglagt.

Advokat Pettersen (Kristiansens forsvarer) : — Er alle hårprøver analysert hos dere?

Bente Mevåg: - Nei.

Advokat Pettersen: - Hvorfor ikke ?

Bente Mevåg: - Fordi at for å få til DNA-analysen, må et visst antall celler i håret være intakt. Blant de mange hår som ble funnet på åstedet, var det mange hår som var uten mulighet for analyse, blant annet uten rot.

Foruten håret som avslørte Jan Helge Andersen, er det analysert to andre hårstrå som er funnet på åstedet. Et hårstrå ble funnet på en avsagd eikegren, på jakken til den ene av jentene. Hårene tilhører ikke jentene eller de to tiltalte.