– Arbeidsutvalget har besluttet å la organisasjonskulturutvalget se på situasjonen i partiet og granske påstandene om at det foregår undergravingsvirksomhet og fraksjonsvirksomhet internt, både i Hordaland og andre steder i landet, sa Frps generalsekretær Geir Mo etter møtet.

Organisasjonskulturutvalget, ledet av Lodve Solholm, har frist fram til 15. mars med å granske påstandene om at det foregår undergravingsvirksomhet. Konklusjonene fra utvalget skal behandles av Frps sentralstyre.

Alle partier har frist til 31. mars for å levere inn stortingslister. Innen den tid må alle spørsmål rundt nominasjonene være avklart, også i Vest-Agder Frp der Vidar Kleppe inntil videre har førsteplass på stortingslisten.

NTB