Kleppe bestemte seg tidlig torsdag ettermiddag for å tale sin sak for sentralstyret. Han er imidlertid ikke i tvil om resultatet av møtet: Han skal "politisk kastreres", som han uttrykker det.

Det er dagen derpå for Kleppe, og tydelig sliten og kjørt sitter han på kontoret i Stortinget og tar imot støttetelefoner og e-post. Fremtiden er usikker, og han aner ikke hvordan små og store ting i Stortinget skal håndteres.

— Skal jeg behandles som en utstøtt? Får jeg gå på kafferommet sammen med de andre i stortingsgruppen? Får jeg lese avisene?

Spørsmålene er mange for en som er erklært uønsket av et stort flertall av kollegene i gruppen.

Dramatisk situasjon Kleppe sier han kunne ha levd med suspensjonen fra stortingsgruppen i de siste seks månedene før valget:

— Dette kunne gitt meg muligheten til å vise at jeg er den lagspilleren jeg mener jeg er, og ikke den solospilleren de andre hevder. Men suspensjonen fra partiet i 20 måneder gjør dette til en dramatisk situasjon.

Kleppe opplyser at han de siste dagene har fått over 500 støtteerklæringer på e-post fra alle deler av landet, både fra partimedlemmer, enkeltpersoner og organisasjoner.

— Telefonen står ikke på kontoret, og dette varmer og rører meg. Det gir meg styrke og kraft, sier han.

"Tilbudet" fra sentralstyret om at han nærmest kan begynne på nytt og opparbeide seg tillit gjennom politisk arbeid på lokalplanet, synes han er meningsløst.

Karantene - Jeg har fått klar beskjed. De vil ikke ha meg på laget, men sette meg i en slags karantene for å se om jeg skikker meg, sier han med et skjevt smil. Han fastholder at partiledelsen har tråkket på alt som heter organisasjonsdemokrati, og at de har brutt partiets vedtekter og reglene for nominasjoner ved å blande seg inn i nominasjonsprosessen i Vest-Agder.

— Dette er usmakelig. Det viser at ledelsen ikke er opptatt av rettssikkerhet og vanlig lov og orden, sier Kleppe. Han finner situasjonen uvirkelig og surrealistisk, nærmest en smule X-files, "Du tror det ikke før du ser det".

— Men jeg sitter perioden ut for Frp, og jeg må avklare med gruppen hvordan arbeidet skal skje i det daglige, sier Kleppe.

Andre i partiet mener at Kleppe nærmest får status som uavhengig representant, og at han blir utelukket fra alt politisk arbeidet i stortingsgruppen. Dette betyr blant annet at han ikke vil få taletid i debattene. Les også: Samler opprørerne under én fane HordalandslistenAnklagene mot Kleppe