• Det Liberale Folkeparti blir et sunt og friskt alternativ, sa Vidar Kleppe etter at han fredag ble valgt til 1. nestleder i partiet.

PER CHRISTENSEN, NTBOslo-Dette er ikke noe politisk parti. Vi skal ta folk på alvor. Vi har mange sterke personer rundt omkring og håper å stille lister i flest mulig fylker, sa stortingsrepresentant Vidar Kleppe da han fredag valgt til 1. nestleder i Det Liberale Folkeparti (DLF).

Valget skjedde på partiets ekstraordinære landsmøte i Oslo.

Stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen ble valgt til leder for partiet., mens stortingsrepresentant Dag Danielsen ble valgt til 2.nestleder.

De tre ble valgt ved akklamasjon. Det var ingen motkandidater. Tett opptil Frp DLF har ennå ikke noe ferdig formulert program, men den nye partilederen sier at det vil ligge tett opptil Frps.

— Men folk skal ikke bli tvunget til å følge ledelsens signaler i alt og ett. Opprettelsen av DLF er mer et spørsmål om valg av politisk lederstil. Vi hadde ingen annen utvei. Vi kunne ikke bli værende i Fremskrittspartiet, sa Gundersen.

Får ikke støtte DLF satser på å stille lister i alle fylker, men får helt klart økonomiske problemer. Partiet får ikke fem øre i offentlig støtte til å drive valgkamp.

Landsmøtet på restaurant Cordial vedtok enstemmig vedtektene. Formuleringen av eksklusjonsparagrafen vakte en smule munterhet.

Eksklusjoner skal i hovedsak ikke forekomme, heter det.

FRA FRP TIL DLF: Den nye ledelsen i Det Liberale Folkeparti. Fra venstre Vidar Kleppe, Fridtjof Frank Gundersen og Dag Danielsen. (FOTO: SCANPIX)