Et klart flertall i stortingsgruppen stemte for forslaget om å suspendere Kleppe etter et maratonmøte på over to og en halv time. En opprørt Kleppe, med tårer i øynene, forlot møtet like før det var slutt.

— Dette er en trist dag for meg og hele partiet. Det er minstemål for fisk i dette landet, men åpenbart ikke noe minstemål for å gå til et slikt skritt. Men jeg skal fortsette mitt arbeid på Stortinget og arbeide for partiets saker, sier Kleppe.

Solospiller Partileder Carl I. Hagen var svært kort i sin kommentar, og ville bare si at et flertall av partiets stortingsrepresentanter ikke lenger har tillit til Kleppe.

— Problemet er at de fleste av Kleppes kolleger oppfatter ham som en solospiller og ikke en lagspiller, sa Hagen før han låste seg inn på sitt kontor og hadde telefonkonferanse med resten av sentralstyret.

Det var Hagens støttespiller Kenneth Svendsen som satte fram forslaget om å suspendere Kleppe fra stortingsgruppen. Han er en av de tre "vise menn" som for kort tid siden reiste til Kristiansand for å forklare fylkesledelsen hvor umulig Kleppe var å samarbeide med.

Utestengt Suspensjonen betyr i praksis at Kleppe er utestengt fra alt normalt partiarbeid, og Svendsen sier en slik situasjon blir "svært vanskelig". Møtet i stortingsgruppen munnet ikke ut i en klar anmodning til sentralstyret om å ekskludere Kleppe, slik det var ventet på forhånd.

Bare to av medlemmene i stortingsgruppen tok sjansen på å utfordre flertallet ved å tale til Kleppes forsvar på møtet. Etter det NTB forstår var det "verstingene" Jan Simonsen og Jørn Stang som torde å tale Hagen midt imot.

Uholdbart - Det er rimelig logisk at sentralstyret ser at dette er en uholdbar situasjon. Vi må ha en rask avgjørelse, og det er klart at vi er i sluttfasen på denne saken, sier Kenneth Svendsen.

Tidligere på kvelden sa Svendsen at ikke alle broer er brent for Kleppe, og at han kan starte fra begynnelsen av og gjenvinne partiets tillit i lokalpolitikken. Han viste her til de konsekvensene nestleder Terje Søviknes har trukket av sitt overtramp. Det var imidlertid ingen på møtet som holdt Søviknes opp som en modell for Kleppe. NTB

SKJEBNEDAG: Vidar Kleppe før onsdagens møte i FrPs gruppemøte, hvor hans videre fremtid i partiet skulle avgjøres. (Foto: Knut Falch / SCANPIX)