Buskerud Frp er blant fylkeslagene som har stått last og brast med partiledelsen, men nå mener fylkesformann Freddy Hoffmann at utrenskningen i partiet går for langt.

– Jeg er mot alle eksklusjoner. Nå er det tid for forsoning, sier Hoffmann til Drammens Tidende. Han ber også Hagen om å skrinlegge ambisjonene om å komme i regjering under den kommende valgkampen.

– Vi har rotet det så kraftig til for oss at det ikke er noen som vil samarbeide med Frp likevel. Derfor oppfordrer jeg Hagen til å droppe regjeringsplanen, sier Hoffmann.

Nestformann Knut Fredrik Thorne i Fredrikstad Frp rykker ut med sterk støtte til den eksklusjonstruede Vidar Kleppe, «på vegne av frustrerte medlemmer og Frp-velgere i Østfold».

– Kleppe har stor tillit blant medlemmer og velgere i hele Østfold og landet for øvrig. Vi frykter en velger— og medlemsflukt av dimensjoner dersom Kleppe ekskluderes, sier Thorne.

Han mener at svært få ønsker å stå frem med offentlig støtte til Kleppe av frykt for represalier.

Østfold er et sterkt Frp-fylke, der Kleppes allierte Øystein Hedstrøm er renominert på første-plass, mot partiledelsens ønske. Hans stortingskollega Jørn Stang truer med å melde seg ut av partiet i protest mot behandlingen av Kleppe. Østfold-partiet er dypt splittet, og Stang er kastet i nominasjonsprosessen.

NTB