— Jeg synes det er helt greit at hvis det finnes noen som motarbeider partiet innenfra, er det helt riktig å slå ned på det med hard hånd. Det er slik det skal være i et lov og orden-parti, sier Kleppe til P4.

Han tror ikke vedtaket er myntet på ham.

— Jeg frykter verken eksklusjon eller suspensjon. Hva i all verden skulle det være for? Nei, dette er nok tenkt som et middel hvis det skulle oppstå noe spesielt, sier han.

NTB