Siden tidlig på 80-tallet har han vært på alle landsmøtene, bortsett fra for to år siden da hans yngste datter ble født. Nå betrakter han sine tidligere partifeller fra sidelinjen. I landsmøtesalen i Folkets Hus våger han seg ikke.

— Jeg er med i et nytt parti nå og har ingenting i Folkets Hus å gjøre, sier Vidar Kleppe. Han er nestleder i det Liberale Folkeparti og er det partiets viktigste trekkplaster.

Kleppe er fremdeles skuffet og bitter på sitt gamle parti.

— Frp hadde trengt meg blant delegatene. Jeg har vært en del av miksen i partiet, som har gitt det bredde og helhet. Nå er det blitt et parti bare for hoffet rundt partiledelse, ikke et parti for folk flest, sier Kleppe. Han har kontakt med flere av Frp-tillitsmennene som skal på landsmøtet og tror noen av dem vil lufte sin frustrasjon over sentralstyring og eksklusjoner.

— Jeg tenker at det kan bli et spennende landsmøtet, særlig i forhold til det som går på endring av vedtektene og sentraldirigeringen i partiet, sier Kleppe.Men han regner med at Carl I. Hagen vil gjøre sitt ytterste for å forsøke å samle og inspirerer tillitskorpset i et hardt prøvet part.