— Dette betyr at jeg ikke kan stå på partiets liste i Vest-Agder ved stortingsvalget, sa han på NTBs spørsmål få minutter etter at han hadde fått det enstemmige vedtaket kunngjort av generalsekretær Geir Mo ved 23.15-tiden.

Kleppe tok det ventede nederlaget med fatning, etter å ha hatt noen svært slitsomme og nedslående dager. Det er en fattig trøst for ham at suspensjonstiden ble kortere enn de 20 månedene sentralstyret opprinnelig gikk inn for.

Stortingsgruppa avgjorde Øksen falt i realiteten dagen før, da han med stort flertall ble kastet ut av stortingsgruppa for resten av perioden. Men helt til det siste klamret Kleppe seg til et håp om at suspensjon skulle bli unngått. Han sier at dette kan skape en dramatisk situasjon for partiet.

Han vil tenke seg om før han avgjør om han skal benytte muligheten til å anke suspensjonen inn for landsstyret. Kleppe slår fast at det ikke er aktuelt å ta rettsapparatet i bruk, slik Dag Danielsen og flere andre gjorde i Oslo.

- Mot partiets interesser - Sentralstyret vurderer det dit hen at Vidar Kleppes kandidatur på 1. plass på Fremskrittspartiets liste ved høstens stortingsvalg i Vest-Agder må anses å være i strid med partiets interesser, heter det i vedtaket.

Sentralstyret har tidligere tolket vedtektene slik at suspenderte medlemmer ikke kan ha tillitsverv eller stå på liste for partiet, og denne tolkningen blir eksplisitt gjentatt i torsdagens vedtak.

Dermed ryker Kleppe-tilhengernes siste halmstrå, noe også fylkesformann Jan Ole Dahl i Vest-Agder Frp innser. Dahl var på Kleppes kontor i Stortinget sammen med Kleppe da generalsekretæren informerte om suspensjonen.

— Jeg vil akseptere sentralstyrets fortolkning. Det skulle bare mangle, sier han.

- Tungt i Vest-Agder Men Dahl sier at det nå vil bli tungt å drive politisk arbeid for Frp i Vest-Agder, der mange har truet med å melde seg ut eller gå i passivitet dersom Kleppe blir skjøvet ut. Partiledelsen anbefaler Vest-Agder Frp å endre listen ved opprykk på plassene bak Kleppe, men det er også mulig at fylkesstyret vil foretrekke å holde nytt nominasjonsmøte.

Vidar Kleppe blir nå nedrent av tilbud om å stå på protest- eller utbryterlister i fylker der partioppgjøret har splittet Frp. Han har foreløpig avvist disse følerne, men ville i nederlagets stund torsdag kveld ikke si noe sikkert om dette kan bli aktuelt.

— Nå får vi la dagens vedtak synke litt før jeg bestemmer meg for hva jeg skal gjøre videre, sa han.

Sentralstyret satt sammen i partiets lokaler på Youngstorget i mer enn 4 timer før suspensjonen ble vedtatt. Mer enn halve tiden var Kleppe til stede for å forsvare seg. Han sa etterpå at det hadde vært en grei kommunikasjon og at han hadde fått full anledning til å legge fram sin sak, men dette hjalp ikke stort.

- Forstår ingenting - Sentralstyret konstaterer at Vidar Kleppe ikke vil erkjenne og ikke synes å forstå noe av den kritikken og bakgrunnen for den mistillit som er reist mot ham. Sentralstyret konstaterer at han heller ikke er særlig troverdig i sin avvisning av kritikken og de faktiske forhold, heter det.

— Kleppe får nå vise om han er den lagspilleren han sier han er og bygger opp tilliten igjen. Han kan komme tilbake i tillitsverv i Frp når suspensjonen er over, sa generalsekretær Geir Mo da han fortalte pressen om vedtaket.

— Det har vært en vanskelig sak, og det viser jo også vedtaket. Kleppe ble suspendert i 12 måneder, mens sentralstyret dagen i forveien bestemte å suspendere han i 20 måneder, sier Mo. Han medgir at Kleppes redegjørelse var en viktig grunn til at suspensasjonstiden ble kortet ned.

NTB