Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er sykmeldt ut uken på grunn av en ryggskade.

Skaden har Meltveit Kleppa pådratt seg i forbindelse med et fall, opplyser Samferdselsdepartementet.

I statsrådens fravær er det statssekretær Erik Lahnstein som skal lede departementet