Den første prisen for «Årets trafikksikkerhetskommune» blir delt ut våren 2012, opplyser Samferdselsdepartementet.

Prisen skal etter dette deles ut hvert år, til en kommune som utmerker seg med god trafikksikkerhet og gode planer for videre arbeid med sikkerhet i trafikken. Deltakerkommuner må blant annet ha en plan for sikring av skoleveier.

— Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende viktig for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Heldigvis skjer det mye slikt arbeid i kommunene. Jeg ønsker nå å inspirere til enda mer, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Konkurransen blir utlyst i løpet av høsten. Kommunene skal selv søke, men Regionvegkontoret kan også nominere kandidater, opplyser Statens vegvesen, som skal administrere ordningen.