Før helgen kom finansiering på plass, mandag begynner byggingen..

— Vi har arbeidet med finansieringen av simulatorprosjektet siden 1994, og fikk det første avslaget fra departementet uken før Sleipnerulykken i 1999, forteller Norvald Kjerstad, som er professor i nautikk ved Høgskolen i Ålesund

Han er fadder til simulatorprosjektet som skal gjøre hurtigbåtmannskapene skikkelig i stand til å håndtere fartøyene i alle slags situasjoner.

— Vi har måttet hente pengene fra det private næringsliv og blir derfor avhengig av å selge kurs for å få prosjektet til å gå rundt. Fra nyttår håper vi derfor at det blir kø av hurtigbåtmannskaper fra hele kysten som vil skaffe seg uværserfaring i trygge omgivelser, sier professor Kjerstad.

4 millioner kroner

Byggingen av hurtigbåtsimulatoren er beregnet å koste ca. 4 millioner kroner. Bidragsyterne er blant andre Aker Yards, Fjellstrand, Forskningsrådet og fergerederiet MRF. Programmeringen og synkroniseringen av kart, sammen med utvikling av visuelle horisonter, utføres av høgskolens egen avdeling for datafag.

— Vi baserer prosjektet på erfaringer som er gjort i flysimulatorer, forteller høgskolelektor i datafag, Ove Bjørneseth, som tidligere har arbeidet med utvikling av kampfly ved et forskningslaboratorium i USA.

Høgskolen i Ålesund har fra før av utviklet simuleringskurs der de har trukket på erfaringene til instruktører og psykologer i Braathens flygeselskap.

— Men til forskjell fra tidligere kursing får vi nå en simulator som beveger seg slik en hurtigbåt gjør. Nå vil vi kunne bevege oss de tre frihetsgradene som er aktuelle; stamping, hiv og slingring, sier lektor Bjørneseth og understreker at høgskolen vil videreutvikle samarbeidet med Braathens. Både kursopplegget og simulatoren vil bli enestående i sitt slag i Europa.

Flying Cat 40

Simulatoren skal først og fremst brukes i utdanningen av skolens egne studenter, eller kadetter som det heter i den marine høyskoleutdanningen. Det som blir til overs av instruksjonstid skal selges til rederier og hurtigbåtselskaper, utenlands som innelands.

— Vi kommer til å legge vekt på opptrening av hele offisersteamet, som på en hurtigbåt. Derfor bygges simulatoren som en nøyaktig kopi av cockpiten i fjellstrandbåten Flying Cat 40, forteller Norvald Kjerstad.

Både kaptein, styrmann og maskinsjef vil bli sittende sammen og oppleve de samme bevegelsene i båten. Fra stamping opp og ned, rulling til siden og forover. Alt mens hurtigbåten farer i maksfart gjennom naturtro værforhold og kystlandskaper.

— Vi har ferdige databilder og animerte horisonter fra Stad til Molde. Dessuten har vi ferdig horisontene i Oslofjorden og innseilingen til Mongstad. Og arbeider nå med Molde-Trondheim.

— Men ikke hurtigbåtruten Stavanger-Bergen?

— Den kommer, og vil i hvert fall være ferdig den dagen hurtigbåtrederiene i området ønsker å benytte seg av kurstilbudene. Målet er å lage dataanimasjon av hele norskekysten, inkludert Svalbard, sier Kjerstad.

Høgskolen i Ålesund har flere års erfaring med drift av simulatorer beregnet for offshorefartøyer og handelsflåten. I den sammenheng har skolen ferdige programmerte øvelsesopplegg for skipstrafikk på oljefeltene, og ferdige animasjoner for fergetrafikken i Kattegat og danske farvann. Dessuten innseilingene til Rotterdam, Singapore, New York og Quebec.

MODELL: Her er en modell av hurtigbåtsimulatoren som skal bygges ved Høgskolen i Ålesund. - Simulatoren blir en tro kopi av Flying Cat 40 og den vil kunne bevege seg i de tre frihetsgradene som kystfartøyer utsettes for, forteller professor Norvald Kjerstad
FOTO: TOR HØVIK