Fem statsministere fra Norden, den russiske statsministeren Mikhail Kasianov, Islands finansminister, EU-kommisjonen og den greske ambassadøren i Oslo var representert under barentstoppmøtet i Kirkenes lørdag — på dagen ti år etter at barentssamarbeidet ble inngått i samme by.

Etter fylkesordførernes kritikk av Bondevik fredag, fikk også fylkesrådslederen i Nordland, Geir Knutson, representere regionrådet under toppmøtet.

Gjennombrudd

Statsministrene benyttet ikke den historiske markeringen til å komme med nye initiativ eller til å løfte nye områder inn i samarbeidet. Etter det timelange toppmøtet på hurtigruteskipet "Trollfjord" kunne en opplagt Göran Persson gjøre opp status.

— Det viktigste vi har oppnådd er gjennombruddet for å fjerne moms og toll på bidrag til atomoppryddingsprogrammet på russisk side. Vårt håp er at en endelig avtale i MNEPR-programmet skal underskrives i løpet av året i Sverige, sa Persson på et pressekonferanse etter toppmøtet.

Både Persson og den russiske statsministeren Mikhail Kasianov anslo at flere hundre millioner dollar kan bli stilt til rådighet fra flere giverland. Ifølge Kasianov vil også MNEPR-programmet (Multilateral Environment Programme in the Russian Federation) også omfatte opprydding av kjemiske våpen i Russland.

Pådriver

Göran Persson berømmet Norge for å ha vært den viktigste pådriveren i Barentssamarbeidets ti første år. Den finske statsministeren Paavo Lipponen kom på sin side med løfter om sterkere finsk engasjement i Barentssamarbeidet.

— Vi har hengt bak Norge og Sverige i å støtte det regionale samarbeidet i Barentsregionen. Nå er det vår tur til å gjøre noe, sa Lipponen. De fem nordiske land og Russland har alle forpliktet seg til å gå videre med samarbeidet. Göran Persson signaliserer at EU vil bli sterkere dratt inn i finansieringen i framtida.

Fordel for Europa

Statsminister Kjell Magne Bondevik sier seg glad for at alle de seks landene på møtet i Kirkenes forplikter seg til å styrke Barentssamarbeidet.

— Det er en fordel for hele Europa at vi styrker samarbeidet i Barentsregionen. Regionalt samarbeid vokser fram flere steder. Barentssamarbeidet vil også i framtida være en kanal for de nordiske lands samarbeid med Russland, sier Bondevik.

Samisk festmat

Etter toppmøtet lørdag morgen dro ministrene til Grenselandsmuseet utenfor Kirkenes. I arktisk mørketidslys gikk ministrene til det kulturelle hovedarrangementet i Barentsjubileet med joik som akkompagnement, og kastet lasso mot barn som var utkledd som rein.

Statsministrene Kjell Magne Bondevik, Paavo Lipponen, Mikhail Kasianov og Anders Fogh Rasmussen og den islandske finansministeren Geir Haarde åpnet i fellesskap multikunstutstillingen "Migrations" før de inntok lunsj i lavvoer. På menyen sto den tradisjonelle samiske festmaten bidos (reinkjøttsuppe).

Kjell Magne Bondevik og Paavo Lipponen brukte lørdag ettermiddag i Tromsø til middag, konsert og politiske samtaler der de kommende EØS-forhandlingene var det viktigste temaet.

(NTB)