I Bergen kan jurister, økonomer, næringslivsfolk – og alle med rommelige, ledige lokaler gni seg i hendene: Konkurransetilsynet med ca. 100 ansatte skal være på plass innen tre år.

De fleste landsdeler og større regioner har fått sitt tilsyn med mange nye attraktive arbeidsplasser. Statsråd Norman har slik sett fått gjennomslag for den geografiske spredningen. Avtalen med opposisjonspartiene om den statlige utflyttingen er regjeringen Bondeviks største politiske triumf hittil i omstridte spørsmål.

Fortsatt politisk kontroll

Derimot har Victor D. Norman vært nødt til å gi konsesjoner når det gjelder forholdet mellom tilsyn og de politiske myndigheter. Mens statsråden ønsket full uavhengighet for tilsynene, har regjeringspartiene gått med på at de berørte statsrådene fortsatt skal ha ansvaret for spørsmål av større betydning og av prinsipiell interesse. Den politiske kontrollen skal fortsatt ligge i departementene. Dessuten skal klagebehandlingen fortsette som i dag ut denne stortingsperioden.

I tillegg er det blitt klargjort at utgiftene med flytteprosessen ikke skal belastes tilsynenes ordinære driftsbudsjetter.

Lilletun ordnet opp

Saksordføreren Ola T. Lånke (KrF) uttalte da avtalen ble presentert i går ettermiddag at «dette er det største enkeltgrepet som er gjort når det gjelder utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.»

Det var i løpet av tirsdag kveld det «løsnet».

Etter at dragkampen mellom regjeringspartiene på den ene siden og Arbeiderpartiet og SV på den andre hadde kjørt seg helt fast, grep KrFs parlamentariske leder Jon Lilletun inn og fikk nøstet opp floken sammen med Jens Stoltenberg.

Giske: – Lurt trekk

Fraksjonslederen for Arbeiderpartiet, Trond Giske, sier i en kommentar til Bergens Tidende at regjeringen gjorde et lurt trekk ved å spre utflyttingen på så mange ulike byer og landsdeler.

— Vi har ikke på noe tidspunkt gjort de ulike stedsvalgene til tema i mitt parti. Vi har slik sett godtatt regjeringens forslag, for det er viktig å desentralisere arbeidsplasser.

— For oss var hensynet til de ansattes rettigheter viktigst, ved siden av å sikre oss at flyttekostnadene ikke blir belastet de ordinære budsjettene hos tilsynene.

— Det var også viktig for Arbeiderpartiet at de ansatte er garantert jobb eller økonomisk trygghet hvis de ikke flytter med. Det er bare vinnere i denne saken, ingen tapere, sier Giske.

- Oslo må ikke klage

— Jeg kjenner meg rolig og glad, slik avtalen om utflyttingen nå er utformet, sier Ranveig Frøiland (A). Hun gir honnør både til statsråden for at han greide å ro i land en så stor flyttepakke og til Jon Lilletun (KrF) som på regjeringspartienes vegne greide å skjære igjennom i Stortinget.

Frøiland mener at Oslo-miljøene ikke har noen grunn til å føle seg forurettet, for tilveksten av nye arbeidsplasser er større der enn de som vil forsvinne gjennom utflyttingen.