I fire uker skal lagmannsretten nå høre vitner og sakkyndige i saken. Det skjer etter at de to tiltalte torsdag avsluttet sine forklaringer.

Etter de tiltaltes forklaringer er unnagjort har Agder lagmannsrett allerede fått en innføring i hva som skjedde før, under og etter drapene i Baneheia. Nå gjenstår den del av hovedforhandlingen som skal bygge opp om de bevis som enten forsvarerne eller aktor legger frem.

Jan Helge Andersens forklaring er likevel det sterkeste bevis i saken. Andersen har i detalj forklart seg om hva som skjedde med de to jentene på åtte og ti år i Baneheia 19. mai for nesten to år siden. Denne forklaringen, støttet av de tekniske bevis, var grunnlaget for den fellende dom som ble avsagt i Kristiansand byrett i juni i fjor.

Den fellende dommen i byretten var også bakgrunnen for at aktor, førstestatsadvokat Edward Dahl, ba Kristiansen ta plass i vitneboksen torsdag ettermiddag da Jan Helge Andersen var ferdig med sin forklaring.

Da fikk Kristiansen klart servert muligheten for at han nok en gang kan bli dømt til 21 års fengsel på bakgrunn av at Jan Helge Andersen ifølge Kristiansen lyver om hans rolle i Baneheiasaken. Kristiansen hadde ingen kommentar til at Andersen har forklart seg slik han har gjort.

Etter at de tiltalte har forklart seg sitter juryen igjen med et inntrykk av ”bajasen” Kristiansen som nekter for alt, og som har en selektiv hukommelse klart tilpasset en forklaring som bygger opp om hans totale uskyld. Kristiansen opptrådte i lagmannsretten med langt flere tilfeldigheter i forklaringer og klokkeslett enn han gjorde i byretten.

Jan Helge Andersens forklaring har ikke endret seg fra han ga sine første politiforklaringer. Både aktor og hans forsvarer har i lagmannsretten klart å bygge ytterligere opp om hans troverdighet, selv om det nok blant juryens medlemmer stilles spørsmålstegn ved Andersens passivitet eller manglende aktivitet for å komme seg ut av situasjonen som oppstod på drapsstedet.

AV HALLGEIR OFTEDAL, Fædrelandsvennen Interaktiv