Større sikkerhet på de tre regionale psykiatriske sykehusene for farlige personer. Og en ny spesialenhet for de aller farligste — som Anders Behring Breivik.

Dette er de to hovedpunktene i lovforslaget som helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har lagt frem i ettermiddag.

Loven er populært blitt kallet «Lex Breivik».

— Det er helt åpenbart at sikkerheten om hva man kan ta med inn på de regionale sikkerhetsavdelingene ikke har vært god nok. Dette er en risiko vi ikke kan leve med, sier Strøm-Erichsen.

Hun leste opp brev fra Dikemark, som er den største regionale sikkerhetsavdelingen.

— De har opplevd alvorlige skader. «Med små marginer har vi unngått drap på avdelingen».

Vandelssjekk

Dette er noen av forslagene:

  • Større muligheter for å kontrollere og ransake den dømte pasienten. For pasienter må det i dag være en konkret mistanke etter for eksempel tips.
  • Større adgang til å kontrollere og begrense pasientenes adgang til omverdenen, inkludert besøk.
  • Kunne visitere besøkende. I dag er det ikke mulig.
  • Kunne vandelssjekke personalet.
  • Kunne opprette en egen enhet for de farligste pasientene.
  • Det sier seg selv at økt adgang til sikkerhetstiltak, gjør at adgangen til privatliv vil bli noe begrenset, sier helseministeren.

Høringen varte i bare tre uker - mot normalt flere måneder - på grunn av at Stortinget skal kunne vedta loven før sommeren.

Det vil føre til at på det tidspunktet Anders Behring Breivik blir dømt - i midten av juli - vil det foreligge en fiks ferdig lov tilpasset hans situasjon.

— 22. juli har aktualisert arbeidet. Stortinget bør ha en mulighet til å kunne vedta lovendringen, slik at sikkerheten kan være på plass så raskt som mulig, sier Strøm-Erichsen.

Det er ikke bestemt hvor enheten skal ligge. Et eget sykehus er likevel tidligere blitt planlagt plassert på Ila fengsel- og forvaringsanstalt, der Breivik sitter.

Trolig vil Breivik bli sittende på Ila - både om han blir idømt forvaring eller tvungent psykisk helsevern.

Tre steder

Helseministeren sendte ut sitt forslag på høring 1. mars. Siden har en rekke sendt sine uttalelser. Advokatforeningen er blant de som har vært mest kritiske.

De mener hele lovforslaget er lite gjennomarbeidet, og kaller det «betenkelig» at en enkeltsak som 22. juli skal få legge premissene for en lov som også vil gjelde andre.

I dag finnes såkalte regionale sikkerhetsavdelinger tre steder i landet:

  • Brøset for Midt-Norge. Her er det 18 plasser.
  • Sandviken for Vestlandet. 10 plasser.
  • Dikemark for Øst- og Sørlandet. 18 plasser, inkludert to akuttplasser.