Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet mener at den politiske belastningen ved å reservere seg er større enn faren for folkehelsen.

Sentrumspartiene og SV argumenterte iherdig med at flertallet gamblet med folks helse for å tekkes EU og markedskreftene, men til liten nytte. Resultatet har vært klart siden lenge før jul, og debatten endret ingenting.

-En total og rask EU-tilpasning er den egentlige årsak, og regjeringen fjerner systematisk Norges fordeler med å stå utenfor EU, ett for ett. Er det den sterkestes rett som skal gjelde hver gang et omstridt direktiv kommer til behandling. Det er feigt ikke å ta opp kampen for å beskytte folk mot farlige tilsetningsstoffer, sa næringskomiteens leder Morten Lund fra Senterpartiet.NTB