Skal det bygges lyntog i Norge? Etter påtrykk fra Stortinget har Regjeringen satt i gang en utredning av akkurat det spørsmålet. Utredningen skal være klar innen 1. februar 2012, skriver aftenposten.no.

På Stortinget er det stort flertall for å bygge slike høyhastighetsbaner. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som sier nei. Men hva mener folk flest? En ny meningsmåling som Respons Analyse har gjort for Aftenposten, viser at det ikke bare er på Stortinget det er lyntogfeber. Entusiasmen er stor også i befolkningen.

65 prosent av de spurte sier de mener det er riktig å satse på lyntog, mens 15 prosent sier nei. Blant Fremskrittspartiets velgere er det et solid flertall på 61 prosent som mener det bør bygges høyhastighetsjernbaner i Sør-Norge. Også blant nordlendinger er det flertall (59 prosent) for bygging av lyntog mellom de største byene i sør. På spørsmål om hvilken reisemetode de selv ville valgt hvis reisetiden mellom de største byene i Sør-Norge ble inntil tre timer, og billettprisen var den samme for tog og fly, svarer nesten åtte av ti at de ville valgt lyntog.

Fremtidsrettet

Det innebærer at et høyhastighetstog i stor grad ville utkonkurrert fly.

— Dette viser at det er en formidabel endring i folks holdninger til et slikt prosjekt som før ble sett på som helt urealistisk, men som nå ikke bare blir sett på som realistisk, men klokt og fremtidsrettet, sier Arne Vinje (SV).

Han er ordfører i Vinje kommune i Telemark, en av flere små kommuner hvor politikerne har så stor tro på lyntog at de har investert mer enn 500000 skattekroner i interesseorganisasjonen Norsk Bane som jobber for høyhastighetstog.

— Det vil bli et avgjørende tidsskille for Vinje, og for hele regionen, hvis vi får høyhastighetstog. Det vil oppheve mange av de avstandsulempene som disse områdene har i dag, sier han.

Men selv om politikerne i flere småkommuner har tro på lyntog, så viser undersøkelsen også at det er store meningsforskjeller mellom befolkningen i de fire største byene, og dem som er bosatt andre steder. På spørsmål om hva som bør prioriteres i samferdselspolitikken - utbygging av veier eller utbygging av jernbane - sier 54 prosent av befolkningen utenfor de største byene at vi bør satse mest på veibygging. I Nord-Norge mener 74 prosent at veibygging må komme først.

I de fire største byene er det 38 prosent som svarer det samme. Flere (49 prosent) mener jernbaneutbygging bør få førsteprioritet.

Store investeringer

Bygging av lyntog i Norge vil kreve veldig store investeringer, og godt over halvparten (56 prosent) av de spurte sier de tror slik utbygging vil gå ut over utbygging og vedlikehold av det eksiterende jernbanenettet rundt de største byene. Skepsisen er størst i Oslo-regionen og på Sørlandet, og minst i Nord-Norge der færrest tror øvrig jernbane vil bli skadelidende ved bygging av lyntog.

I undersøkelsen ble folk også bedt om å ta stilling til hva politikerne bør satse mest på, utbygging av lyntog, utbygging av vanlig jernbane rundt de største byene, eller begge deler. Da er det bare 14 prosent som ønsker seg mest satsing på lyntog, og 55 prosent som sier som Ole Brumm: Begge deler.

-Oppmuntrende

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier hun synes tallene fra Aftenpostens måling viser hvor viktig det er at Regjeringen har satt i gang en utredning av lyntog i Norge.

— Dette er oppmuntrende tall. Jeg har jo registrert at det er en økende interesse for lyntog, men må nok innrømme at tallene er overraskende positive, sier hun.

Bård Hoksrud (Frp) sitter i transportkomiteen for det eneste partiet på Stortinget som sier klart nei til lyntog i Norge, og også han er litt overrasket over målingen, ikke minst over at 61 prosent av Frp-velgere sier ja til lyntog.

— Jeg synes det var et forholdsvis høyt tall, men det er litt avhengig av hvordan man spør. Folk vil gjerne ha både høyhastighetstog, bedre veier og en mer moderne jernbane. De vil i det hele tatt ha bedre infrastruktur i Norge, og det er ikke så rart siden den er så elendig.

— Så dere er ikke på kollisjonskurs med sine egne velgere?

— Jeg tror ikke det. Jeg tror bedre veier er det viktigste for våre velgere, sier Hoksrud.