— Dersom vi hadde sittet i regjering ville vi nok opptrådt samlet. Men nå står de tre sentrumspartiene friere, både i spørsmålet om Statoil, og SDØE-andelene. Det sier Venstres medlem i energi- og miljøkomiteen, Gunnar Kvassheim til BT. Han sier videre at Venstre og Kristelig Folkeparti står sammen i synet på en delvis privatisering av Statoil, og en forsiktig omplassering av midler fra SDØE til Statoil og Hydro.

Kom til Høyre Høyres Oddvard Nilsen er enda mer klar: - Arbeiderpartiet må bare komme til oss, vi er rede til å delprivatisere Statoil så snart regjeringspartiet er det. Sammen med Frp vil vi sikre et solid flertall både for å selge ut deler av Statoil, og utporsjonere SDØE-andeler, sier Nilsen. Som mener at tiden er overmoden for begge deler.

SV: Klart nei Bare Sosialistisk Venstreparti i Stortinget er prinsipielt mot å åpne for private løsninger. - Vi synes også det er galt at regjeringen legger eventuelt fremmer et slikt forslag i en periode der det ikke er flertall for det, ut fra partienes programmer, sier Hallgeir Langeland som representerer SV i energikomiteen.