— Jeg har fortsatt godt håp om at vi skal få til betydelige utslippskutt og dermed klare å innfri Göteborg-avtalen. Jeg er betinget optimist, sier Sørensen.

— Og hvis vi ikke makter det?

— Det vil helt klart være pinlig for Norge som miljønasjon. Regjeringen jobber jo for å overholde alle internasjonale miljøavtaler, sier statssekretæren.

Hun forklarer utslippsøkningen med Melkøya-problemene, som har medført at enorme mengder gass måtte fakles, fremfor å komme til nytte.

— Mye må skje før 2010 hvis vi skal komme i mål. Heldigvis har vi fått virkemidler på plass. NOx-fondet gir store bidrag, og har vært en suksess. Vi må heller ikke glemme at vi har hatt en nedgang på fire prosent i utslippene siden 1990, hvis vi utelater Melkøya-problemene fra regnestykket, sier Sørensen.