Reinås sa søndag til pressen at han i en samtale med næringsministeren før helgen fikk et klart ultimatum: Regjeringen ville ikke bidra til ro om opsjonssaken dersom han ikke gikk av som styreleder.

– Ordet ultimatum kan jeg ikke bekrefte, men budskapet jeg formidlet til Reinås under samtalen var klarert med statsministeren, sier næringsminister Dag Terje Andersen til NTB.

– Ansikt til ansikt

Andersen sier regjeringens vurdering var og er at Hydro ikke var tjent med at Reinås fortsatte som styreleder slik situasjonen er nå, og at han tar til etterretning at Jan Reinås trekker seg som styreleder i Hydro.

Jeg sa til Reinås at det beste grunnlaget for å skape ro om Hydro var at han trakk seg som styreleder. Jeg synes det var realt å si dette direkte til Reinås, ansikt til ansikt og under fire øyne, sier Andersen.

Han viser til at Reinås selv delvis begrunner beslutningen om å gå av med at det vil gjøre det lettere for Hydro.

– Det viser det at han setter hensynet til Hydro foran hensynet til seg selv. Det synes jeg er en klok beslutningen, sier Andersen.

Alvorstynget

I likhet med Reinås var også næringsminister Dag Terje Andersen synlig preget av alvor da han sammen med departementets kommunikasjonsdirektør søndag ettermiddag møtte pressen for å svare på spørsmål om Reinås’ avgang.

Flere ganger roste han den avtroppende styrelederen for å ha tatt en riktig og klok avgjørelse med beslutningen om å gå av.

Selv om Hydros styre under Jan Reinås’ ledelse har fattet samtlige vedtak i opsjonssaken enstemmig, presiserer næringsministeren at han ikke vil ha samtaler med noen av de øvrige medlemmene av Hydros styre. De vil bli vurdert for sin innsats i oktober når styret er på valg, poengterer Andersen.

Har forståelse

Andersen ønsket søndag ikke å kommentere Jan Reinås’ karakteristikker av måten regjeringen har håndtert opsjonssaken på. Reinås sa blant annet at regjeringen hadde dolket ham i ryggen, og at han fikk en «fot i ræva for å ha gjort en god jobb»

– Det er ikke tvil om at verdiutviklingen i Hydro har vært god i Reinås’ tid som styreleder. Derfor har jeg forståelse for at han har behov for å reagere. Men slik situasjonen var nå, var styrelederens avgang viktig for Hydros omdømme og for muligheten til å komme videre, sier Andersen.

Han avviser anklager fra opposisjonspolitikere søndag om at regjeringen har håndtert saken uprofesjonelt og latt Jan Reinås ta støyten for at regjeringen ikke grep inn i saken tidligere.

– Vi hadde ikke tilstrekkelig informasjon fra styret, sier næringsministeren. Han viser blant annet til at advokatfirmaet BA-HR i sin rapport omtaler fire punkter som regjeringen ikke var informert om.

Andersen sier Næringsdepartementet tidlig i prosessen med avviklingen av Hydro-opsjonen har framholdt for Hydro-styret at innløsningen måtte skje på billigste måte.

Næringsminister Dag Terje Andersen ønsker ikke å si noe om hvilke forventninger han har til møtet i Hydros bedriftsforsamling mandag, men sier det var riktig av Hydro-styret å koble inn bedriftsforsamlingen, som det høyeste tilsynsorgan, inn i saken.

Næringsminister Dag Terje Andersen under søndagens pressekonferanse utenfor Næringsdepartementet, der han kommenterte at Jan Reinås tidligere på dagen trakk seg som styreleder i Hydro.
Johannessen, Sara