For første gang henter nå Strømmestiftelsen inn topptillitsvalgte fra Hordaland. Generalsekretær Geir Magnus Nyborg fra Fjell tiltrådte for knappe to uker siden som ny styreleder, mens banksjef Liv Næss i Sparebanken Vest går inn som fast medlem av det nye styret.

— Strømmestiftelsen står sterkt i Hordaland. Her har vi mange givere, utveksling av fotballag mellom Kenya og Sotra hver sommer, og vi har samarbeidet med mange kjente Bergensartister, blant andre Sissel Kyrkjebø, Karoline Kruger, Sigvart Dagsland og nå senest Tor Endresen. Disse Bergensartistene har stilt opp for oss, vist et imponerende engasjement, og bidratt til at store beløp er samlet inn.

— Men alt dette engasjementet i Bergen og Hordaland har aldri blitt gjenspeilet i våre styrende organer. Desto mer glade er vi for endelig å kunne hente inn nye tillitsvalgte fra denne regionen. Dette gir oss både kompetanse og bredde, sier generalsekretær i Strømmestiftelsen, Øistein Garcia de Presno til Bergens Tidende.

Utdanning og mikrofinans

Både Nyborg og Næss synes det er svært utfordrende å gå inn i styret i den sterkt voksende stiftelsen. Strømmestiftelsen, som er en utviklingsorganisasjon bygget på kristne verdier, driver i dag sine omkring 130 hjelpeprosjekter i ca. 20 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

— Strømmestiftelsens mål er ikke å gjøre alt, men å være best på de områdene vi satser på. Derfor har Strømmestiftelsen valgt å rendyrke to områder innen bistandsarbeid, nemlig utdanning og mikrofinans, der man gi gunstige lån til små lokale virksomheter. Dette er to svært viktige områder i kampen for å utrydde fattigdom, sier den nye styrelederen, Geir Magnus Nyborg.

Ut av fattigdommen

Årlig samler stiftelsen inn nesten 60 millioner kroner som frivillige gaver. 35 millioner kroner får man inn gjennom rammeavtaler med Direktoratet for utviklingshjelp (Norad). De siste årene har Strømmestiftelsen opplevd en kraftig økning i de innsamlete midlene. Ikke minst ungdom velger å gi penger til stiftelsen, sier de Presno.

— Vi driver ikke rene prosjekter, der mennesker i utviklingsland bare mottar hjelp. Hele vår strategi er bygget på at mottakerne selv skal bidra. Årlig løfter Strømmestiftelsen 25.000 mennesker ut av fattigdommen. De aller fleste av dem havner aldri tilbake dit, legger Nyborg til.

Fattiges rett

Det er nettopp kombinasjonen av utdanningsprosjekter og mikrofinans som fascinerer de to nye styremedlemmene i Strømmestiftelsen. Ved å satse på utdanning bygger man opp kompetanse. Og kompetansen gir seg igjen utslag i at mottakerne kommer i arbeid.

— Til enhver tid er om lag 30 millioner kroner i omløp. Gjennom våre mikrofinans-prosjekter hjelper vi enkeltmennesker med finansielle tjenester for å komme seg ut av fattigdommen og skape egen virksomhet. Også for verdens fattige er det en menneskerett å ha tilgang på lån, finansiering, spareordninger og andre finansielle tjenester.

— Fattige mennesker får ikke lån i vanlige banker. Men gjennom våre prosjekter gir vi dem lån, når de går sammen i grupper, der man i fellesskap og på solidarisk basis kan etablere sikkerhet. Erfaringene er gode. De som får lån, skaper ny virksomhet, arbeidsplasser og klarer dermed også å få et bedre liv. Og nesten alltid klarer de også å nedbetale lånene etter hvert som de løftes ut av fattigdommen og klarer å skape seg et levebrød. Ikke minst gjelder dette kvinner. Dette er hjelp til selvhjelp, og en svært effektiv måte å hjelpe på, sier Liv Næss.

Gjennom mikrofinans-prosjektene har Strømmestiftelsen 250.000 kunder, altså like mange som Liv Næss har på sin kundeliste i Sparebanken Vest i Bergen.

En annen arena

— Det var overraskende, men veldig utfordrende å bli bedt om å gå inn i styret for Strømmestiftelsen. Etter over 30 år i bank, føler jeg at dette er en utrolig spennende måte å få brukt kunnskapen min på nye områder, og kunne bidra til noe verdifullt på en annen arena enn den jeg er vant til, legger hun til.

Geir Magnus Nyborg er godt kjent med Strømmestiftelsen fra før, ikke minst fra sin tid som misjonær i Latin-Amerika.

— Når jeg sa ja til å bli styreleder, er det nettopp fordi jeg på nært hold har sett hvordan Strømmestiftelsen arbeider. Dette er en flat organisasjon, der prosjektene styres gjennom fire regionkontorer med nasjonale ledelser i Sør Øst Asia, Vest-Afrika, Øst-Afrika og Latin-Amerika. Når jeg ser hvor effektivt dette hjelpearbeidet drives, og hvordan stadig nye mennesker kommer seg ut av fattigdommen, blir jeg imponert og inspirert, sier Nyborg.

LEDERE FRA VEST: Generalsekretær Øistein de Presno (i midten) er svært fornøyd med å få med seg Liv Næss og Geir Magnus Nyborg i det nye styret for Strømmestiftelsen.<p/>FOTO: TOR HØVIK