Statsminister Jens Stoltenberg legger fram stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk på en pressekonferanse fredag. Med seg har han miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV), finansminister Kristin Halvorsen (SV) og kommunalminister Åslaug Haga (Sp).

Stoltenberg skal ha gått med på ambisjonene til Kristin Halvorsen og Åslaug Haga om to tredels nasjonale klimakutt. Han skal imidlertid ha fått med seg SV og Sp på en såkalt glideskala som gjør det mulig å avvike fra dette målet.

Regjeringen skulle etter den opprinnelige planen ha lagt fram meldingen om sektorvise klimatiltak allerede i mai, men hard tautrekking innad i regjeringen har ført til at stortingsmeldingen ble utsatt en måned.

De siste forhandlingene har foregått både på statssekretær— og statsrådsnivå. Regjeringen har holdt kortene tett til brystet. Standardsvaret har vært at «Norge vil få verdens beste klimapolitikk». Statsministeren har også flere ganger avvist at det har vært strid i regjeringen om klimapolitikken.

Oljefyrkutt Det overordnede målet for regjeringens klimapolitikk er å redusere Norges klimautslipp med 10 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2012. Deretter skal 30 prosent av utslippene kuttes innen 2020 for Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050.

Etter det VG kjenner til, vil regjeringen innføre forbud mot oljefyring som oppvarmingskilde, Ifølge Enova er over halvparten av de 120.000 oljefyrene i norske bygg over 15 år gamle.

Bruk av rushtidsavgift er et annet tiltak. Regjeringen vil presse på for å innføre veiprising og rushtidsavgift i de store byene.

Et tredje tiltak som kan være blant forslagene, er forbud mot deponering av biologisk avfall.

Vil ha forlik Det er et ønske i Stortinget om et bredt klimapolitisk forlik. Det eneste partiet som har stilt seg utenfor er Fremskrittspartiet som mener at tiltak for å redusere utslipp i utlandet er mer effektivt enn å bruke mange penger på å redusere utslipp i Norge.

Kristelig Folkeparti sendte torsdag et brev til statsminister Stoltenberg og miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) der partiet utfordrer regjeringen til å arbeide for et bredt forlik om klimapolitikken.

– Klimatrusselen må møtes med et bredt politisk forlik med sikte på rask handling, mener partiet.

Regjeringen vil ikke ha problemer med forslaget om at to tredeler av utslippsreduksjonene skal tas hjemme.

Regjeringspartiene Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har landsmøtevedtak på dette. Høyre vil også kutte to tredeler hjemme, men har som forutsetning at det blir en dobling av satsingen for fornybar energi. Venstre og KrF vil også støtte en slik reduksjon på hjemmebane.