Arbeids— og administrasjonsministeren har notert seg at begge opposisjonspartiene ønsker forhandlinger med regjeringspartiene. Det ser han frem til, og han er ikke skremt over nervekrigen som pågår:

— I alle lokaliseringssaker er det tradisjon for at partiene holder kortene tett til brystet, sier Norman.

— Det kan godt hende at opposisjonen setter regjeringen på plass ved å sende hele utflyttingspakken tilbake til regjeringen, fordi de mener at den ikke er god nok?

Andre vil kvi seg

— Det betyr i praksis i så fall at man sier nei til flytting, ikke bare nei til denne flyttingen, men nei til andre flyttinger også. Hvis en så god flyttekabal blir sendt tilbake, vil enhver statsråd kvi seg for å foreslå noe liknende. Derfor er dette en test på utflyttingsvilje.

— Er hele saken i så fall lagt død?

— Sannsynligheten er veldig stor for det.

— Vil du som statsråd kunne leve med det?

— Jeg får svare som Kjell Magne Bondevik; jeg stiller ikke kabinettspørsmål gjennom pressen! sier han lurt og tenner snadden. Han sitter på Grand og skuer over på Hotel Norge etter en hyggestund med «seniorene» i Bergen Høyre.

— Når Arbeiderpartiet og SV er så uklare på hva de egentlig vil, så skaper det falske forhåpninger blant de ansatte i de berørte tilsynene, og samtidig frykt i byene som er berørt.

Lukter blod?

— Du er obs på at enkelte lukter statsrådsblod?

— Det får så være. Jeg er i hvert fall opptatt av saken, og jeg håper inderlig at Stortinget vil behandle den. Men en del argumenter er så usaklige at det går ikke an! Det gjelder for eksempel påstander om flyttekostnadene som det ikke er hold i.

— Stortinget burde heve seg over den slags, sier han.

Statsråd Norman understreker gang på gang i samtalen med Bergens Tidende hvor avgjørende det er å organisere de statlige tilsyn slik at de både blir sterkere og mer uavhengige enn de er i dag - også uavhengig i forhold til departementene og den politiske ledelse.

— Men Arbeiderpartiet krever at de skal være under politisk kontroll som i dag?

— Jeg håper ikke det, når man får tenkt seg om. Det er på alle måter uheldig at departementer skal instruere i enkeltsaker, slik det er i dag, for det gir rom for mye lobbyvirksomhet.

For mye flyttedebatt

— Det synes helt klart at Ap vil beholde departementet som ankeinstans?

— Vel, jeg har ikke helt klart for meg hva partiet vil, bortsett fra at det ønsker samtaler.

— Men jeg vil uansett understreke at vi er minst like opptatt av uavhengighet som flytting. Jeg synes, ærlig talt, det er blitt for mye debatt om flyttingen.

— Vi har ikke lagt opp til at vi vil forhandle vekk alle deler av tilsynsmeldingen bare for at vi skal få flertall for utflytting, sier han.

— Men det gir grunn til bekymring hvis det blir en oppfatning langs kysten at man heller får ofre ønsket om mer uavhengighet for å oppnå utflytting.

— Opposisjonen slår seg heller ikke til ro med vilkårene som de ansatte er tilbudt?

— Den debatten er dramatisert ut over alle proporsjoner! Det finnes knapt noen som i forbindelse med omstilling i arbeidslivet er tilbudt noe liknende. For det første har alle som ikke vil flytte fortrinnsrett til ledige statlige stillinger i Oslo. I tillegg er de garantert å beholde jobben i tre år fra i dag. Argumentene imot den pakken som er foreslått er syltynne!

- Oslo må ikke klage!

Statsråden er også forundret over mangt av det som fremføres av Oslo-politikere:

— Oslo må ikke klage, for det er få som har gjort så mye for hovedstaden som denne regjeringen! sier Victor D. Norman og nevner bl.a. Bjørvika og Vestbanen og innsatsen for å gjøre byen penere til 2005-jubileet.

Men det som har overrasket meg mest er at såkalte riksaviser er blitt rene lokalaviser.

— Din partifelle Inge Lønning tok i et BT-intervju nylig klart avstand fra flytteprosjektet?

— Jeg leste det. Han liker godt å spissformulere seg, sier statsråden.

«OSLO-VENNLIG»: - Det er få som har gjort så mye for Oslo som denne regjeringen, mener arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.<br/>Foto: ARNE NILSEN