Meling er mest kjent som mulla Krekars advokat.

Meling blir hovedforsvarer for Pettersen. Erling Kjærmann, som var hovedforsvarer i tingretten, blir medforsvarer.

Ellers fortsetter 22 av de 24 forsvarerne som var med i tingretten. I tillegg kommer Berit Reiss-Andersen inn som medforsvarer for Thomas Thendrup sammen med Ellen Holager Andenæs.

Det er ventet at tingrettens dom faller i løpet av februar. Startdato for ankesaken i Gulating lagmannsrett er foreløpig satt til 20. mars.