Aksjon boligbrann gjennomføres for åttende år på rad, og i løpet av de første sju har ikke mindre enn 200.000 husstander landet over fått besøk og gode råd. Den landsomfattende informasjonskampanjen arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Norsk brannvernforening og Gjensidige.

Husbesøkene starter 7. desember og varer i tre dager, men i praksis sparkes «juleaksjonen» i gang allerede 1. desember, datoen som er utpekt som Røykvarslerens dag.

– Da vil brannvesen møte publikum på lokale møteplasser og gi gode råd og tips om hvordan de skal vedlikeholde og eventuelt plassere røykvarsleren for å unngå den røde hane. Der vil det også være mulig å avtale frivillig kontroll i hjemmet, sier kommunikasjonssjef Håvard Kleppa i Norsk brannvernforening til NTB.

Halvert dødelighet

Desember og spesielt dagene mellom lille julaften og nyttårsaften er årets klart mest brannfarlige periode.

Etter syv år med Aksjon boligbrann er antall omkomne i boligbranner i perioden 23. desember til 31. desember mer enn halvert, fra 33 til 15, i forhold til de siste syv årene før aksjonen, viser oppdaterte tall NTB har fått fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det har også vært en markant nedgang i antall boligbranner. I 2002 var det 102 boligbranner i perioden 23. desember – 31. desember, mens i fjor var antallet nede i 42, mer enn halvert. Siden DSB startet å registrere boligbranner i 1986, har antallet branner i denne perioden aldri vært lavere.

– Dette viser at forebygging virker. Når man setter inn et massivt trøkk, så gir det resultater. Men det må skje i et samspill mellom sentralt og lokalt hold, sier prosjektleder for Aksjon boligbrann, Odd Skarbomyr i DSB til NTB.

ID mot kjeltringer

Under husbesøkene vil brannvesen og eltilsyn gjennomføre kontrollene, men ikke alle bør slippe inn over dørstokken, advarer Kleppa.

– Brannvesenet vil som regel komme med uniformert personell, men folk fra eltilsynet bærer jo ikke uniform. Inspektørene vil vise ID-papirer for å hindre at kjeltringer utgir seg for å være inspektører. Slipp ingen inn uten, oppfordrer han.

– Dette er helt frivillig, men jeg vil råde alle til å slippe inspektørene inn. Da vil brannvesenet tilby sjekk av røykvarslere og om nødvendig skifte batterier gratis. Det kan redde liv, sier Kleppa.

Det er ingen tilfeldighet at aksjonen gjennomføres ved inngangen til desember. Nettopp i julemåneden er den røde hane svært aktiv. Det er da vi holder oss mest innendørs og koser oss med levende lys.

– Benytt 1. desember som en fast dato for batteriskift, oppfordrer arrangørene.